13.178 praktijkvoerende huisartsen in 2018

Het Riziv gaf zopas de nieuwste statistieken vrij over het aantal artsen dat in 2019 prestaties mocht verrichten en het aantal werkelijk actieve artsen. Dat met een vergelijking met 2018.

Wat het totale aantal artsen betreft: de prestatiegerechtigden stegen daar opnieuw met 2% tot 48.268.

Enkele blikvangers bij de huisartsen: het aantal mensen met een Rizivnummer nam iets meer toe dan het gemiddelde (+3%). De prestatiegerechtigden tellen nu in totaal 16.559 eenheden (situatie eind 2019). Voor een goed begrip: de telling van de actieve beroepsbeoefenaars gedurende een bepaald jaar houdt slechts rekening met de beroepsbeoefenaars met het recht om prestaties te verrichten op 31 december van dat jaar.

Gegevens uit 2018 laten ons zien dat  13.178 huisartsen echt praktijk voerden en er 1.870 of 14% in opleiding waren. Een groot percentage in opleiding, dat te maken heeft met de zogenaamde ‘dubbele cohorte’.

In 2018 bedroeg de huisartsendichtheid 11,6 per 10.000 inwoners. De telling is gebaseerd op het rijksregisternummer, om overblijvende dubbele registraties te vermijden. Met andere woorden: personen die aan meerdere activiteitscriteria voldoen, zijn maar één keer meegeteld.

Bekeken over 10 jaar (2009-2018) ligt de gemiddelde jaarlijkse stijging van het huisartsenaantal (geattesteerde praktijk) op 0,73%.

Bij deze telling van 2009 tot 2018 is jaar na jaar rekening gehouden met alle actieve beroepsbeoefenaars die een “geattesteerde” praktijk hebben, binnen de groep beroepsbeoefenaars met het recht om prestaties te verrichten. "Actieve beroepsbeoefenaars" zijn beroepsbeoefenaars van wie men meer dan 1 getuigschrift per jaar terugvindt (“geattesteerde” praktijk). Een ruime definitie dus.

Er is geen rekening gehouden met:

·      loontrekkende actieve beroepsbeoefenaars

·      degenen die maar bepaalde jaren hebben geattesteerd

·      beroepsbeoefenaars in opleiding

·      degenen die zorg verlenen buiten de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging (bepaalde homeopaten, osteopaten, enz.).

De gedetailleerde statistieken, inclusief die van andere gezondheidszorgberoepen, vindt u hier.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.