Affichageplicht tarieven: stand van zaken

Een onlangs verstuurde omzendbrief van het Riziv, gericht aan de ziekenhuizen, herinnert de instellingen aan de stand van zaken voor de affichageplicht van zorgverleners. Er bestaat momenteel een verschil tussen prestaties die onder de verplichte centrale inning vallen en de andere, van individuele zorgverleners.

De wet van 27 oktober 2021 voorzag in een verplichting voor zorgverleners om de tarieven van hun meest gangbare vergoedbare verstrekkingen te afficheren. De wet bepaalt dat voor de disciplines van iedere sector modelaffiches vastgesteld worden door het Verzekeringscomité, volgend op het affichevoorstel of na advies daarop van de bevoegde akkoorden- of overeenkomstencommissie per sector.

Wat met de affichageplicht in de ziekenhuizen? De brief verduidelijkt dat de verplichting geldt voor de individuele zorgverlener binnen een bepaalde sector/discipline, die prestaties attesteert die niet onder de verplichte centrale inning van de ziekenhuizen vallen (toepassing van de artikelen 147 en volgende van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen van 10 juli 2008).

Voor de ziekenhuizen en facturen die moeten worden verzonden via deze verplichte centrale inning/facturering, gelden reeds bestaande maatregelen om het tarief transparant te maken voor de patiënt (opnameverklaring, voorschottenregeling, etc.). De verplichte centrale inning geldt voor de prestaties van artsen (specialisten en huisartsen), artsen in opleiding, apothekers en licentiaten in de wetenschappen erkend voor prestaties klinische biologie en tandartsen voor gehospitaliseerde patiënten (klassieke en daghospitalisatie).  De affichageplicht geldt dus enkel voor alle ambulante prestaties binnen het ziekenhuis, waarvoor al dan niet een vrijwillige centrale inning -in dit geval optioneel- wordt toegepast.

Wachten op concrete modelaffiche

In afwachting van een concreet voorstel modelaffiche vanuit de medicomut, geldt er voorlopig nog geen affichageplicht voor de artsen, al is die wel nakend.

De verschillende postermodellen moeten eind mei door het Riziv worden gevalideerd en in het Staatsblad worden gepubliceerd. Zodra ze gepubliceerd zijn, moet u ze afficheren.

> Verplicht afficheren tarieven: eerste Riziv-sjablonen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.