Vlaanderen legt subquota voor 2027 vast

De Vlaamse regering heeft opnieuw de subquota vastgelegd voor studenten arts en tandarts. Dat melden minister van Welzijn Hilde Crevits en minister van Onderwijs Ben Weyts. De quota moeten ervoor zorgen dat er voldoende studenten voor de minder populaire afstudeerrichtingen kiezen.

Sinds 2021 werkt de Vlaamse regering met subquota om het tekort aan onder meer huisartsen en geriaters op te vangen. De subquota bepalen maximumaantallen per specialisatie. 

Voor de studenten die afstuderen in 2027 werden nu bijvoorbeeld maxima vastgelegd van 23 in de verloskunde, 30 in de pediatrie en 11 in de urologie.

Voor de specialisaties waarvoor grote tekorten worden vastgesteld, namelijk huisartsgeneeskunde en kinder- en jeugdpsychiatrie, worden dan weer geen maximumquota bepaald, om de instroom zo groot mogelijk te houden. Bij de tandartsen is dat het geval voor de richting algemeen tandarts.

Over dit besluit wordt eerst wel nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

De subquota voor 2026 verschenen op 29 augustus 2023 in Het Staatsblad en zijn allicht richtinggevend voor die van 2027.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.