Moet de voorzitter van de Medische Raad worden betaald?

Een Medische Raad voorzitten kost tijd: je moet vergaderingen voorbereiden, dossiers bestuderen, advies inwinnen bij collega's en juridische en financiële experts... Is het normaal om al dit werk gratis te doen? Er is een oplossing in opkomst om deze essentiële functie te ondersteunen. Tijdens het debat ter afsluiting van het tweede symposium van de Belgische Vereniging van Voorzitters van Medische Raden (BVVMR) op 27 april, was de vraag aan de orde over de professionalisering van het voorzitterschap.

Voor Charles Chatzopoulos, voorzitter van de BVVMR, staat het aanvaarden van het lidmaatschap van een Medische Raad, of zelfs het voorzitterschap ervan, gelijk aan een keuze maken, wat inhoudt dat je er tijd aan besteedt. En dus gedeeltelijk je klinische activiteit te verminderen.
“Net als voor de medische diensthoofden is het belangrijk om een managementopleiding te volgen zodat je het tempo van de veranderingen kunt bijhouden", moedigt de uroloog aan. Hij is zelf afgestudeerd aan de ULB in management van zorginstellingen. “Bovendien mag de rol van de Medische Raad (MR) niet gereduceerd worden tot die van een soort vakbond die de belangen van de artsen binnen het ziekenhuis verdedigt. De MR heeft vele missies, waaronder het bevorderen van de zorgkwaliteit.”  

Dr. Koen De Decker wijst erop dat in zijn instelling (OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove) een mechanisme van financiële solidariteit tussen artsen is opgezet om de werking van de MR te ondersteunen. Gelet op de vele initiatieven die de MR van het ziekenhuis de laatste jaren nam, lijkt deze collectieve investering zinvol. Vele ziekenhuizen werken zo. 

Dat zou binnen afzienbare tijd wel eens ten goede kunnen veranderen. Jo De Cock, voormalig administrateur-generaal van het Riziv, wees erop dat in het licht van de hervormingen van de ziekenhuisnomenclatuur en -financiering, de bezoldiging van MR-voorzitters, afdelingshoofden en andere coördinerende functies wordt besproken en overlegd. Het is nog te vroeg om dit mechanisme in detail uit te werken, maar het doel is om een “budgettaire enveloppe” te voorzien voor deze essentiële taken, die momenteel niet op structurele basis worden gefinancierd.

Nood aan medebestuur

Katrien Bervoets, Algemeen Medisch Directeur van het ZNA, gelooft dat we de interactie tussen hoofdartsen, medisch directeurs, leden van de MR, diensthoofden enz. moeten aanmoedigen. We moeten vermijden dat alles in hokjes wordt verdeeld. Dat is des te belangrijker omdat diensthoofden in grote ziekenhuizen steeds belangrijkere verantwoordelijkheden krijgen. De eenheid van de medische beroepsgroep is van belang omdat artsen zorg beheren en verlenen. Co-governance met ziekenhuismanagers moet een prioriteit zijn. We moeten een rol spelen in de ontwikkeling van de zorg in ons ziekenhuis en in ons land. Ook moeten we toegang bieden tot innovatie en kwaliteit.”  

“Het is meer dan noodzakelijk dat ziekenhuisartsen - die co-management en medezeggenschap ambiëren - betrokken worden bij hun instellingen en bij de professionalisering van het management,” beaamt Gilbert Bejjani, Bvas-vicevoorzitter. “Het is ook essentieel dat ze zich als managers inzetten voor de nieuwe definitie van de leiderschapsdimensie - ‘meelevend’, adaptief en inspirerend.”

Nood aan transparantie

Sarah Ben Massaoud, juriste gespecialiseerd in ziekenhuisrecht en docent aan de ULB School of Public Health, onderstreepte op het symposium de noodzaak om belangrijke informatie (boekhouding, HR, enz.) door te geven van het management aan de MR. In sommige ziekenhuizen werkt de informatieoverdracht goed. In andere moet er meer gebeuren."

"Financiële gegevens moeten binnen drie maanden na het afsluiten van het jaar naar de MR  gestuurd worden, of wanneer er een wijziging is in de toegepaste percentages. De MR kan ook toegang vragen tot andere relevante financiële en boekhoudkundige gegevens door middel van een gemotiveerd schriftelijk verzoek. De manager moet ook opmerkingen kunnen maken over deze gegevens binnen de overlegorganen van het ziekenhuis. 

> "Als mensen elkaar vertrouwen, kom je veel verder"

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.