Bepalingen inzake tegemoetkoming kosten farmaceutische specialiteiten

Bepalingen inzake tegemoetkoming kosten farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

Belgische deelname aan het EDIC

Belgische deelname aan het EDIC "1+ Million Genomes" voor een Genomic Data Infrastructure

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met de Belgische deelname aan het European Digital Infrastructure Consortium (EDIC) "1+ Million Genomes", met het oog op de versterking van de digitale infrastructuur voor ondersteuning van de volksgezondheid binnen de Europese Unie.

Laatste reacties