Meldcode seksueel geweld uitgewerkt voor artsen

Meldcode seksueel geweld uitgewerkt voor artsen

De Orde der artsen en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen hebben met prof. Tom Goffin van de Universiteit Gent een 'Meldcode Seksueel Geweld' uitgewerkt. Met deze Meldcode krijgen artsen info over hoe zij slachtoffers van seksueel geweld kunnen bijstaan zonder hun deontologie uit het oog te verliezen.

Elektromagnetische velden en straling: de biologische effecten bestaan, het voorzorgsprincipe ook: het is hoog tijd om het te beginnen toepassen.

Elektromagnetische velden en straling: de biologische effecten bestaan, het voorzorgsprincipe ook: het is hoog tijd om het te beginnen toepassen.

« In geval van risico op ernstige of onomkeerbare schade, moet de afwezigheid van absolute wetenschappelijke zekerheid niet als excuus dienen voor het uitstellen van effectieve maatregelen om aantasting van het leefmilieu te voorkomen... ». Het voorzorgsprincipe, opgesteld tijdens de conferentie over de biodiversiteit van Rio (1992)

Laatste reacties