Crisis antimicrobiële resistentie: "Gebrek aan urgentie beleid" (AMR)

In een krachtige oproep tot actie luiden artsen-specialisten de alarmbel over de groeiende crisis van antimicrobiële resistentie (AMR). De timing is niet toevallig. In Brussel vindt er momenteel -onder het Belgische voorzitterschap van de EU- een conferentie plaats waarbij men wereldwijd vooruitgang wil maken in de strijd tegen o.a. ziekenhuisinfecties. “Jammer genoeg is er op dat vlak een verlammend gebrek aan urgentie bij onze beleidsmakers", klinkt het. 

Specialisten, experts in klinische infectieziekten en medische microbiologie, benadrukken dat ondanks de ernst van de AMR-pandemie, de reactie van Belgische beleidsmakers ontoereikend blijft. Daarom luiden de Belgische Beroepsvereniging voor Artsen-specialisten Klinische Infectiologie (BBKI/UBIC), de Belgische Vereniging voor Infectieziekten en Klinische Microbiologie (BVIKM/SBIMC) en de Werkgroep Medische Microbiologie van de Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten Klinische Biologie de alarmklok.

Chronische onderfinanciering

“Er is een chronische onderfinanciering en een gebrek aan langetermijnvisie. Daardoor kunnen onze medische disciplines zich nauwelijks ontplooien. In een minderheid van de 103 Belgische ziekenhuizen zijn klinische infectiologen actief om bijvoorbeeld op grondige wijze de strijd voor een beter antibioticagebruik te voeren. Er is onvoldoende samenhang in het beleid, geen volwaardige financiëring van de cruciale antimicrobial stewardship activiteiten en de ontwikkeling van nationale antimicrobiële richtlijnen, die belangrijk zijn voor alle ziekenhuizen en huisartspraktijken, wordt al jaren niet ondersteund. Ondanks vele beloftes.” 

Dit alles leidt tot een verontrustende stagnatie in de strijd tegen AMR. De Europese Centers for Disease Control (ECDC) hebben in hun rapport van 2017 al gewaarschuwd dat ons land achterblijft in de strijd tegen AMR, waardoor de volksgezondheid in gevaar komt. 

“Een beter kader waarbij ziekenhuizen meer kunnen inzetten op infectiepreventie, surveillance, correct gebruik van antibiotica en degelijk outbreakmanagement met ook ondersteuning van de eerste lijn, ontbreekt. Recente pandemieën en uitbraken hebben het belang van onze expertise op het terrein bewezen.” 

De vragen aan de beleidsvoerders zijn helder: 

"Ten eerste moet er een formele erkenning en ondersteuning van onze diensten komen. Dit is absoluut nodig om als medische discipline te kunnen overleven in het ziekenhuislandschap. Ten tweede moet er een duurzame financiering van de nationale antimicrobiële richtlijnen in ziekenhuizen ingang vinden, zoals de Interdisciplinaire Infectieziektengids (IGGI). En ten derde: we hebben nood aan een inclusief beleidsontwikkelingskader voor AMR en infectieziekten, waarbij een volwaardig partnerschap wordt nagestreefd met wetenschappelijke en beroepsverenigingen om effectieve strategieën te implementeren."

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.