Budget 2024 voor ziekenhuiswerking en verlenging van de bevriezing van de supplementen

De ministerraad heeft vrijdag twee belangrijke maatregelen goedgekeurd met betrekking tot het financieel beheer van ziekenhuizen voor 2024. Het gaat om de goedkeuring van een begroting voor de werkingskosten en de verlenging van de bevriezing van de supplementen.

Op voorstel van Frank Vandenbroucke keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de globale begroting van de werkingskosten van de ziekenhuizen voor 2024 vastlegt op 11,639 miljard euro.

Supplementen blijven bevroren
Tegelijk met de goedkeuring van de begroting werd een ander koninklijk besluit goedgekeurd om de bevriezing van het plafond voor de supplementen te behouden tot 31 december 2024. Deze maatregel verhindert elke stijging van de vergoedingen boven de huidige plafonds. Voor ziekenhuizen waar het percentage supplementen lager is dan 150%, is het echter toegestaan om dit percentage aan te passen tot de bovengrens, op voorwaarde dat de gegenereerde fondsen uitsluitend worden gebruikt om de kosten van medische diensten te dekken, in overeenstemming tussen de manager en de medische raad.

Frank Vandenbroucke: "De verlenging van deze bevriezing tot het einde van het jaar toont aan dat alle partners bereid zijn om de huidige financiering van onze ziekenhuizen anders aan te pakken. Deze ontwikkeling kadert in een gedeelde filosofie om - in nauw overleg met de gespecialiseerde artsen en de ziekenhuizen - een mentaliteitswijziging door te voeren met een drieledig doel: (1) patiënten beschermen tegen hoge facturen, zowel voor intramurale als extramurale zorg, (2) ervoor zorgen dat de gespecialiseerde artsen in de ziekenhuizen naar behoren worden vergoed en (3) ervoor zorgen dat het ziekenhuisbeleid financieel gezond is."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.