Honoraria voor vaccinaties : Vergadering een maat voor niets

De digitale vergadering die het Riziv maandag belegde over het omstreden Koninklijk Besluit over de honoraria voor vaccinaties tegen Covid-19 draaide uit op een sof. Inhoudelijk debat was amper mogelijk. De artsensyndicaten beraden zich over mogelijk volgende stappen.

Even ter herinnering. Op de website van het Riziv verscheen op 29 juli plots informatie over hoe zorgverstrekkers (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een Covid-19-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. De regeling ging bovendien met terugwerkende kracht in vanaf 18 juli. Groot was de verbazing van de artsensyndicaten. Net als de andere leden van het Verzekeringscomité waren ze de week voordien (van 18 tot 25 juli) in een schriftelijke stemming om hun mening gevraagd. Het oordeel op de artsenbanken was unaniem afkeurend. Hoewel de uitslag van de stemming nog niet bekend was gemaakt, publiceerde het Riziv toch al de modaliteiten voor de honoraria.

Tijdens de online vergadering die het Riziv afgelopen maandag samenriep, was er weinig tot geen ruimte voor discussie. Zelfs de resultaten van schriftelijke bevraging werden niet meegedeeld. Dat zou iets voor begin september zijn. De vergadering werd enkel samengeroepen om de modaliteiten van het KB te verduidelijken. Het Riziv zegt weinig anders te kunnen doen omdat het om een KB gaat dat via de noodwet in de Kamer werd goedgekeurd en dat buiten de reguliere ZIV-wet valt. “De artsen werden voor een voldongen feit geplaatst”, stelt Stefan Teughels, medisch directeur van Domus Medica vast. “Ik heb de indruk dat de vergadering er vooral kwam om de gemoederen te bedaren.” Het is maar zeer de vraag of het Riziv in dat opzet is geslaagd. “Eerst vraagt men ons hals-over-kop – midden in de vakantie en tijdens een verlengd weekend – om snel een stem uite brengen en dan blijkt dat die stemming er totaal niet toe deed”, luidt het bij het ASGB. “Wat is het nut van concertatie”, vraag Bvas-voorzitter Johan Blanckaert zich af. “We worden als meubels behandeld. Dit moet de inzet worden van een groter debat.”

“Ook na de vergadering blijven er veel vragen”, zegt Stefan Teughels. “Op de vraag waarom artsen geen honorarium mogen aanrekenen en apothekers wel, kwam geen antwoord. De hete aardappel werd doorgeschoven naar het FAGG, dat de beslissing zou hebben genomen, maar niet aanwezig was op de vergadering. Ook op de vraag of ook vroedvrouwen de vaccinatie mogen toedienen, kwam geen antwoord.”

De artsensyndicaten zitten voor dit dossier alvast op dezelfde lijn en onderzoeken momenteel de mogelijkheid om gezamenlijk actie te ondernemen.

Lees ook:

Domus Medica verzet zich tegen vaccinatievergoeding

Bvas: “Vandenbroucke misprijst het overlegmodel”

Overleggen betekent niet eenzijdig er vanalles doorduwen ( Kartel)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.