Domus Medica verzet zich tegen vaccinatievergoeding

Eind vorige maand publiceerde het Riziv de regeling over de vergoeding voor zorgverstrekkers die een Covid-19-vaccinatie uitvoeren buiten een vaccinatiecentrum. Domus Medica betreurt dat deze regeling er komt zonder overleg met de artsen. Maandag maakt de huisartsenvereniging haar bezwaren over bij het Riziv.

De eerste vaccinatiecampagnes tegen Covid-19 werden nagenoeg volledig in vaccinatiecentra uitgevoerd. In de volgende fase van de vaccinatie stelt de overheid voor om zoveel mogelijk de eerste lijn te mobiliseren om de vaccinatie uit te voeren. In se een goede zaak, vindt Domus Medica dat een hoge vaccinatiegraad belangrijk vindt. Voor de vaccinatie in de eerste lijn komt er een honorariasysteem voor de bereiding, aflevering en toediening van de vaccins. Het bedrag van het specifieke honorarium berekende het Riziv op basis van de gemiddelde duur van de bereiding en/of de vaccinatie, in verhouding tot het tarief van een ‘klassieke’ raadpleging. De vergoeding voor de bereiding en aflevering van een Covid-vaccin in een officina aan een arts of verpleegkundige bedraagt 3,22 euro. De vergoeding voor de toediening werd door het Riziv begroot op 15,50 euro. De regeling sluit de cumulatie uit van het honorarium met een honorarium voor een andere verstrekking, behalve wanneer de Covid-19-vaccinatie plaatsvindt tijdens een raadpleging in de spreekkamer van de arts of tijdens een bezoek dat om een andere reden werd gepland.

Het Verzekeringscomité kon via een schriftelijke bevraging zijn mening geven over de nieuwe regeling. “De volledige artsenbank stede tegen het besluit”, stelt Domus Medica vast. “Toch maakte het Riziv de regeling zonder verder overleg bekend. Wij vinden dat geen goed bestuur en hebben dat ook al aan het Riziv laten weten.”

Domus Medica vindt het evenmin een goed idee om de vaccinatie tegen Covid-19 te laten doorgaan in de apotheken. “Hoewel een hoge vaccinatiegraad belangrijk is, vindt Domus Medica het essentieel dat dit gebeurt in een samenwerkingsmodel en niet in een concurrentiemodel. Deze regelgeving zet het concurrentiemodel nogmaals op scherp. Het is een aanfluiting voor al het werk dat huisartsen en specialisten al meer dan een jaar in de vaccinatiecentra doen om de vaccinaties veilig te laten verlopen.”

Domus Medica benadrukt de essentiële rol van de huisarts in het selecteren en uitnodigen van risicopatiënten. “Het is onduidelijk welke plaats de selectie en uitnodiging van deze groep patiënten nog zal krijgen. Domus Medica vindt dit bijzonder jammer, want de toegankelijkheid voor de meest kwetsbare doelgroepen komt in het gedrang.” 

Ook de honorering kan op weinig goedkeuring rekenen van Domus Medica. “Uit het ontwerp Koninklijk Besluit blijkt dat enkel de apothekers een vergoeding krijgen voor het optrekken en bereiden van het vaccin. Terwijl een arts en verpleegkundige dit ook perfect kunnen doen, zoals blijkt uit de dagdagelijkse praktijk. Daarnaast is de voorziene vergoeding bij het geven van het vaccin te laag. Gezien het belang van deze vaccinatie stelt Domus Medica voor om hetzelfde honorarium te voorzien als een fysieke raadpleging. Op deze manier wordt een huisarts correct vergoed”, besluit de huisartsenorganisatie.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.