Overleggen betekent niet eenzijdig er vanalles doorduwen ( Kartel)

Op 29 juli jl. heeft het RIZIV op haar website informatie gepubliceerd over hoe zorgverleners (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een COVID-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum.  

Deze regeling vindt haar oorsprong in een ontwerp-KB van de minister van Volksgezondheid. Over dit ontwerp-KB heeft men de week voordien, om precies te zijn van 18 tem 25 juli, de mening gevraagd van de leden van het Verzekeringscomité van het RIZIV. Dit via een zgn. procedure van schriftelijke raadpleging. De leden van het Kartel hebben daar uitdrukkelijk tegen het ontwerp gestemd.

Hoewel de resultaten van deze schriftelijke raadplegingsprocedure, vandaag 1 augustus, nog steeds niet meegedeeld werden, is het RIZIV dus naar buiten gekomen met een mededeling dat de erelonen uit het ontwerp-KB al in voege zijn sedert 18 juli. In werkelijkheid heeft het zgn. Overlegcomité reeds op 13 juli beslist dat het KB er hoe dan ook zal komen, en dus dit gevoelig dossier dat ter stemming lag in het verzekeringscomité eenzijdig en zonder overleg goedgekeurd.

Als alles beslist was, wat is dan nog het nut van een (schriftelijk) overleg?

Het Kartel is – om het zacht uit te drukken – teleurgesteld en verontwaardigd. Eerst vraagt men ons hals-over-kop (midden in de vakantie en tijdens een verlengd weekend) om snel-snel een stem uit te brengen en dan blijkt dat die stemming er totaal niet toe deed.

Er zou nu een nieuw Verzekeringscomité plaatsvinden op maandag 8 augustus a.s., maar dan enkel nog om over de praktische modaliteiten te discussiëren (sic). We hopen dan op zijn minst dat onder deze modaliteiten zal vallen : een haalbare regeling om het remgeld te innen en de noodzaak om de COVID-19 vaccinatie op te nemen in een seizoensgebonden vaccinatieschema tijdens een routine consult/bezoek van de behandelende arts met billijke honorering. Op deze vergadering zal het Kartel dan ook eisen dat elke vaccinatie in de praktijk van een arts (buiten de groepsvaccinaties) via de derdebetaler gefactureerd kan worden en dit aan het bedrag van een consultatie en inclusief het remgeld.

We zijn altijd constructief en open tot overleg, maar niet eindeloos. Indien dit de nieuwe manier van werken is – zaken erdoor duwen zonder overleg – dan zullen ook wij moeten nadenken over een eenzijdige manier van werken.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.