ASGB/Kartel: waar blijft de vergoeding voor uitvoering van euthanasie?

Vooreerst beklemtoont ASGB/Kartel het goede nieuws. De jongste medicomut keurde een nota goed over de vergoeding voor ‘het medisch advies naar aanleiding van een verzoek voor een zelfgekozen levenseinde’. Deze nota voert de Wet diverse bepalingen gezondheid uit van 18 mei 2022 die de vergoeding voor het advies verankerde in art. 34 van de GVU-wet als een ‘echte’ medische verstrekking. Hierdoor steunt ze niet langer op een ‘experimenteel’ maar op een ‘permanent’ financieringskader (zoals MediSfeer en De Specialist al meldden in hun vorige nieuwsbrief, red.)

"Op zich heeft deze aanpassing voor u als arts niet zo’n groot belang behoudens het feit dat u voortaan (lees: vanaf 1 juli 2023) vlugger uw centen zal ontvangen"', duidt dr. Michel Creemers het nieuws. "De vergoeding zal weliswaar nog altijd door het Consortium Leif-EOL  gestort worden maar dat consortium krijgt nu meer financiële armslag waardoor u niet langer maanden op uw vergoeding zal moeten wachten."

Volgens de goedgekeurde nota zal de vergoeding in 2023 dus op 192 euro neerkomen. Een jaarlijkse indexering is voorzien na beslissing van de medicomut.

Uitvoering euthanasie

"Het minder goede nieuws betreft dan weer de vergoeding voor de uitvoering van de euthanasie. De wettelijke basis daarvoor werd gelegd door de al geciteerde Wet diverse bepalingen gezondheid van 18 mei 2022, maar een en ander moet nog uitgevoerd worden via een KB. Dat is nog altijd niet gebeurd, terwijl onze ex-voorzitter Reinier Hueting daarvoor reeds eind 2019 (voor het akkoord 2020) de voorzet gegeven heeft. Ondertussen zijn we 2023 ... en ligt zijn vraag tot concretisering nog altijd stof te vergaren op het kabinet. ASGB/Kartel vraagt, nee eist, dat er nu eindelijk eens werk van gemaakt zou worden", besluit dokter Creemers, covoorzitter huisartsen ASGB en bestuurslid Kartel.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.