Welzijn van jongeren baart zorgen, zegt Federaal Planbureau

Het welzijn van de jongeren in ons land gaat er al jaren op achteruit. De coronacrisis heeft dat fenomeen nog versterkt. Zonder verandering zal het welzijn van toekomstige generaties erop achteruit gaan. Daarvoor waarschuwt het Federaal Planbureau in een nieuw rapport gebaseerd op de indicatoren voor duurzame ontwikkeling.

Om na te gaan hoe België er vandaag voor staat op het vlak van duurzame ontwikkeling, analyseerde het Federaal Planbureau 51 indicatoren. Voor slechts 20 van die indicatoren is ons land op weg om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Sommige indicatoren gaan de goede richting uit zoals fijnstof, het aantal dagelijkse rokers of onderzoek en ontwikkeling. Andere indicatoren evolueren minder gunstig zoals duurzame visvangst, leesvaardigheid of energieproductiviteit.

Het Federaal Planbureau bekeek ook het welzijn van de huidige generatie van 18 jaar en ouder. Het welzijn ging er gedurende de coronacrisis gemiddeld met 9,5 procent op achteruit, maar vooral jongeren werden in die periode hard getroffen. Het welzijn van de 18-29-jarigen daalde het sterkst met 15,9 procent, terwijl dat van de 70-plussers slechts met 2,4 procent daalde. Hoe jonger, hoe groter de daling van het welzijn.

Die vaststelling baart zorgen om twee redenen, stelt het Federaal Planbureau. "Niet enkel ging het welzijn van de jongeren er in het verleden al op achteruit, die jongeren vormen ook de belangrijkste werkkracht voor de toekomst van de Belgische economie. Zonder verandering kan die situatie een negatieve impact hebben op de sociale en economische ontwikkeling van ons land."

Het Planbureau nam de evolutie onder de loep van de middelen die de toekomstige generaties nodig hebben om hun welzijn op te bouwen. Het menselijk kapitaal, onder meer gemeten op basis van het aantal diploma's in het hoger onderwijs, is de voorbije tien jaar licht gestegen, net als het sociaal kapitaal, dat onder meer kijkt naar het vertrouwen in de instellingen.

Het economisch kapitaal, dat onder meer rekening houdt met infrastructuur, is sterk gestegen. Het milieukapitaal, waaronder lucht, water en biologische diversiteit, gaat er daarentegen aanzienlijk en continu op achteruit sinds het begin van de jaren 90.

"Onze studie toont aan dat de huidige ontwikkeling van ons land onhoudbaar is", zegt Patricia Delbaere, experte duurzame ontwikkeling bij het Federaal Planbureau. "Zonder verandering zullen toekomstige generaties over minder milieubronnen beschikken, wat een negatieve impact zal hebben op hun welzijn."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.