Bijna kwart zorgverleners gebruikt te weinig beschermingsmateriaal

Hoewel de overgrote meerderheid van zorgverleners die zorg dragen voor covid-19-patiënten over voldoende beschermingsmateriaal beschikt, wordt dat materiaal niet altijd gebruikt volgens de richtlijnen. Dat blijkt uit een bevraging van de UAntwerpen in opdracht van de Algemene Unie van Verpleegkundigen. "We ontdekten dat 23 procent van de zorgverleners te weinig en 56 procent te veel beschermingsmateriaal gebruikte, vergeleken met de Sciensano-richtlijnen." 

De resultaten komen uit een vervolgstudie van de UAntwerpen, in samenwerking met twee onderzoekers van de UC Louvain en de ULB. Het doel van het onderzoek is om zicht te krijgen op de huidige noden van zorgverleners in de ziekenhuizen, woonzorgcentra en de thuiszorg in het kader van COVID-19. In de maand juni namen 1.37 6 zorgverleners deel.

"We zien een positieve evolutie in vergelijking met de resultaten van mei en kunnen besluiten dat de overgrote meerderheid van zorgverleners die zorg dragen voor COVID-19 patiënten, over voldoende beschermingsmateriaal beschikt", aldus onderzoeker Filip Haegdorens (UAntwerpen). "Onze resultaten tonen aan dat ook de tekorten in verzorgingsmateriaal in alle sectoren lijken af te nemen."

Uit de resultaten blijkt wel dat niet alle zorgverleners het beschermingsmateriaal correct gebruiken. In twee casussen moesten deelnemers aangeven welk beschermingsmateriaal ze zouden gebruiken bij de zorg voor een COVID-19-patiënt. Daarbij gebruikte 23 procent te weinig en 56 te veel materiaal, vergeleken met de Sciensano-richtlijnen. Ook opvallend is dat 11 procent aangaf niet te weten welk materiaal ze moesten gebruiken. "Een verontrustend resultaat aangezien we enkel zorgverleners die de voorgaande zeven dagen gezorgd hadden voor COVID-patiënten deze vraag hadden voorgelegd", vertelt Haegdorens. "We vermoeden dat er meer aandacht nodig is voor de correcte scholing van zorgverleners in het omgaan met COVID-besmette patiënten."

De enquête polste ook naar de toegenomen screeningscapaciteit, maar nog steeds 15 procent van de zorgverleners geeft aan niet alle potentieel besmette patiënten te kunnen testen. Dat kwam vaak door het ontbreken van een medisch voorschrift, maar 29 procent wees ook op een tekort aan wissers of ander screeningsmateriaal. "Onze hypothese is dat de zorgverleners die aangaven dat er geen medisch voorschrift was, moesten wachten op een arts. We zien dat de meeste respondenten die dit antwoord gaven, in de thuiszorg werken. Ook het tekort aan screeningsmateriaal manifesteerde zich het meest in de thuiszorg."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.