OverKopnetwerken: extra subsidie voor sommige OverKophuizen

Afgelopen vrijdag keurde de Vlaamse regering, op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits, enkele maatregelen goed voor gezondheid en welzijn. Die slaan op de OverKopnetwerken, de vertrouwenscentra kindermishandeling en de indeling van de zorgregio's.

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering nu immers definitief het besluit dat de subsidie aan de OverKopnetwerken voor de organisatie van OverKophuizen regelt. De wijziging verlengt enerzijds de subsidie aan de bestaande OverKopnetwerken voor de organisatie van OverKophuizen binnen hun werkingsgebied. Anderzijds springt het licht op groen voor een bijkomende subsidie aan dezelfde OverKopnetwerken voor de organisatie van OverKophuizen in eerstelijnszones waar nog geen OverKophuis geopend werd.

In een OverKop-huis kun je als jongere tot 25 jaargewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en een beroep kunt doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.

Vertrouwenscentra

Daarnaast werd het besluit gewijzigd over de integrale jeugdhulp en het besluit over de vertrouwenscentra kindermishandeling.

Het wijzigingsbesluit regelt de niet-vrijblijvende samenwerking tussen de vertrouwenscentra kindermishandeling en de partnerorganisatie, de uitvoering van het kwaliteitsdecreet binnen de sector van de vertrouwenscentra, een aanpassing van het subsidiebedrag van de vertrouwenscentra kindermishandeling naar aanleiding van de opstart van de Veilige huizen en de termijn voor een onderzoek 'maatschappelijke noodzaak' door de gemandateerde voorzieningen. Over dit wijzigingsbesluit wordt wel nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

Tot slot werd de indeling van de zorgregio's aangepast naar aanleiding van de fusie van sommige gemeenten op 1 januari aanstaande. Ook daarvoor wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.