Valse vaccinatiecertificaten: "Ontoelaatbaar" (Orde)

Een Luikse arts zou zo'n 2.000 valse vaccinatiebewijzen hebben gecodeerd, raakte bekend. Dr. Philippe Boxho, vicevoorzitter van de Nationale Raad van de Orde der Artsen: "Dit is oplichterij op grote schaal. Wij controleren momenteel sommige artsen die onwetenschappelijke uitspraken doen of beslissingen nemen in die zin."

Dr. Philippe Boxho is zich ervan bewust dat sommige artsen zich nog steeds niet aan de regels houden: "Wij volgen momenteel de woorden en daden van sommige Franstalige artsen. Wij hebben besloten artsen die zich niet aan de regels houden, systematisch te vervolgen. De uitoefening van de geneeskunde moet medisch blijven. Dit is niet het moment om met vlaggen te zwaaien op basis van om het even welke overtuiging. Sommige dokters nemen beslissingen of zeggen dingen die niet erg wetenschappelijk zijn. Voor ons is dit niet te tolereren. In het noorden waren er reeds enkele tientallen schorsingen, maar nog niet in het zuiden van het land.

De provinciale geneeskundige commissie in actie

Paradoxaal genoeg kan de Orde de arts niet onmiddellijk schorsen: "Op dit moment kan de arts zijn praktijk voortzetten. De Orde heeft niet de mogelijkheid om de arts onmiddellijk te schorsen omdat hij gevaarlijk is. De enige instantie die dat kan doen is de Provinciale Geneeskundige Commissie. Die is door de staat opgericht en ressorteert rechtstreeks onder de minister van Volksgezondheid. Zij heeft de bevoegdheid om het visum van de arts in te trekken. De dokter ontvangt dat visum samen met zijn diploma."

"Als de  provinciale Geneeskundige Commissie besluit om het visum van de arts in te trekken of te schorsen, is de sanctie onmiddellijk van toepassing. Hij kan het beroep niet meer uitoefenen. Het Riziv wordt onmiddellijk ingelicht. De Commissie kan dit bijvoorbeeld doen "wanneer de arts ernstige lichamelijke of psychische problemen heeft of wanneer hij gevaarlijk is voor de uitoefening van de geneeskunde".

Justitie en arrestatie

In de tussentijd zal Justitie actie ondernemen: "Justitie heeft de mogelijkheid om de arts te arresteren (intussen gebeurde dat, red.). De arts zal geconfronteerd worden met de Procureur des Konings voor het gerechtelijk aspect. Hij zou gearresteerd kunnen worden, of zelfs opgesloten wegens valsheid in geschrifte en het in gevaar brengen van de samenleving. Hij zou in de gevangenis kunnen belanden.

De voortzetting van deze zaak zal tijd vergen op het vlak van de Orde: "De arts riskeert geen onmiddellijke schorsing vanwege de Orde. Die kan maar starten op de dag van kennisgeving van het vonnis. Maar als hij in beroep gaat, wordt de schorsing opgeschort. De enigen die in beroep kunnen gaan zijn de beklaagde (de arts) en ikzelf als nationaal vicevoorzitter.

Een zaak die dus nog een staartje krijgt…

> Waalse arts gearresteerd die vaccinatiecertificaten vervalste.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    25 november 2021

    Dit is veel erger dan beloven dat je 1.000 en 1 jaar zal worden of je lidgeld niet betalen :
    Dit is pas de eer en de waardigheid van het Beroep verkwanselen !
    En gefundenes fressen voor de antivaxers !