Ziekenhuisnetwerken: "Men gaat voorbij aan de essentie" (Catherine Fonck)

De voormalige regionale gezondheidsminister en huidige fractieleider van de Kamer (CDH) dr. Cathérine Fonck zet vijf zwakheden van het huidige wetsontwerp ziekenhuisnetwerken op een rijtje.

1 - Zorgtoegankelijkheid: de logica van diverse campussen per netwerk zal het leven van patiënten bemoeilijken.

2 - Gebrek aan zorgkwaliteit: er bestaat in de netwerken geen enkele  omkadering voor verpleegkundigen.

3 - Onvoldoende herfinanciering: de problemen die nijpender worden volgens het MAHA-rapport worden niet opgelost: ziekenhuizen weten niet welk budget ze de volgende vijf jaar zullen hebben.

4 - Heldere regelgeving ontbreekt: Hoeveel bedden voor een pediatriedienst? Hoeveel bevallingen per dienst? De minister zegt niets.

5 - Governance verbeteren: In de beheerraad van het netwerk moeten zorgverleners zitten: 1/3 met als van wie de voorzittter, verder artsen van de instelling huisarts voor de extramurale aspecten en een verpleegkundige.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.