UZ Leuven centraliseert zorg voor pasgeborenen, jongeren en hun moeders in nieuwbouw

In het Leuvense UZ Gasthuisberg is vrijdag het gloednieuw gebouw 'Vrouw, kind en erfelijkheid' ingehuldigd dat de zorg voor kinderen en vrouwen en de raadpleging erfelijkheid samenbrengt. Het biedt onderdak aan kindergeneeskunde, gynaecologie en verloskunde, een raadpleging menselijke erfelijkheid en een hospitalisatieafdeling voor urologie en voor neonatologie. De inhuldiging werd bijgewoond door de ministers Maggie De Block (Open Vld) en Jo Vandeurzen (CD&V).

"Door het groeiend aantal complexe pathologieën en behandelingen is ook de zorg complexer geworden. De nood aan diepgaande samenwerking met andere disciplines groeit alsmaar. De nieuwbouw bood een gelegenheid om de werking van de diensten te herbekijken, hetgeen resulteerde in een doorgedreven samenwerking tussen de verschillende disciplines. Het nieuwe gebouw laat toe om hoogtechnologische zorg en vernieuwende geneeskunde te bieden, terwijl de patiënt wint aan comfort, veiligheid en geborgenheid. In de ruime en lichte patiëntenkamers wordt niet enkel ingezet op kwalitatieve zorg, maar ook op rust, veiligheid en comfort voor de patiënt", aldus het UZ in een mededeling.

Het geavanceerd bevallingskwartier met operatiezalen omvat afzonderlijke zones voor laag- en hoogrisicobevallingen en twee hightech operatiezalen voor keizersnedes en foetale chirurgie. De materniteit, intensieve neonatologie en neonatologie en een raadpleging rond erfelijkheid situeren zich vlakbij.

Er zijn drie kamers voorzien waar moeder en baby kunnen overnachten. Dankzij de herinrichting van patiëntenkamers op kindergeneeskunde kunnen zuigelingen zowel als tieners in functie van hun pathologie samengebracht worden met de ziekenhuisschool in de buurt. Daarnaast is er voor vrouwen nog een hospitalisatie-afdeling voorzien waar zowel bekkenbodemaandoeningen, fertiliteit als goedaardige gynaecologische aandoeningen kunnen behandeld worden.

Federaal minister Maggie De Block, bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, liet zich positief uit over de aanpak van deze problematiek door het UZ. Zo bestempelde ze de mogelijkheid die het UZ biedt aan ouders om bij hun kind op de kamer te verblijven "als een zeer goede evolutie". "Sinds verschillende jaren pleit de vereniging van couveusekinderen ervoor om ouders niet te scheiden van hun kinderen". Fijn om te zien dat in de nieuwbouw ook gedacht is aan het zorgpersoneel. De vele vensters brengen energie binnen en zorgen voor een aangename werkomgeving. Agoria berekende dat tegen 2030 18 procent van de jobs in de zorg niet zullen kunnen ingevuld worden. We zullen dus volop moeten inzetten op een aangename werkomgeving", aldus de minister.

Wat de raadpleging menselijke erfelijkheid betreft stelde De Block "dat we goed moeten nadenken over hoe we met genetische informatie omgaan". "Ik heb daarom aan het Kankercentrum van Sciensano en aan de Koning Boudewijnstichting gevraagd om de bekommernissen daarover in kaart te brengen via een burgerplatform. Het rapport wordt weldra gepubliceerd".

De Block wees tot slot op de groeiende vraag naar thuiszorg voor kinderen. "Specifiek voor pediatrische verpleegkundige thuiszorg zien we dat het niet altijd eenvoudig is om de juiste expertise te vinden binnen de ambulante zorg. We zullen daar in de toekomst samen in moeten investeren, en de expertise die hier in het ziekenhuis aanwezig ook tot bij de kinderen thuis brengen."

De Koning Boudewijnstichting laat weten dat het rapport van het burgerplatform over het gebruik van genoominformatie in de gezondheidszorg in december vorig jaar aan De Block overhandigd werd. Het is het resultaat van intensieve discussies waaraan 32 uitgekozen burgers participeerden. Hieruit blijkt dat de betrokken burgers bereid zijn om hun DNA-gegevens te delen als dat het algemeen belang - in de eerste plaats wetenschappelijk onderzoek - ten goede komt. Ze willen wel in grote mate controle houden over het gebruik ervan. Om te vermijden dat het gebruik van genoominformatie tot sociale, economische of juridische discriminatie of uitsluiting leidt moet er een transparant wettelijk kader uitgewerkt worden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.