Misbruiken medische huizen aan banden

Een nieuw ministerieel besluit van federaal Volksgezondheidsminister Frank Vandenbroucke geeft de ziekenfondsen de mogelijkheid om de forfaitaire betaling van sommige verstrekkingen voor geneeskundige verzorging op te zeggen als er sprake is van manifest misbruik of overtredingen.

Het akkoord tussen medische huizen en ziekenfondsen voor de forfaitaire betaling van sommige verstrekkingen geneeskundige verzorging bevatte tot nu toe geen mogelijke sancties bij misbruik. Dat is bij deze rechtgezet.

Met terugwerkende kracht tot 30 juni van dit jaar kunnen de ziekenfondsen een dergelijk akkoord opzeggen. Dat wanneer er sprake is van manifest misbruik of overtredingen. De ziekenfondsen moeten die opzeg versturen per aangetekende brief en de opzegtermijn neemt drie maanden in beslag. Ze hoeven daarvoor niet eens de verslagen van de eerste twee jaar af te wachten van de medische huizen. Wel heeft een medisch huis eerst de kans om vooraf te worden gehoord over de elementen die aan basis van de opzegging liggen.

Twee derde van de medicomut-leden moet met die opzegging van de forfaits ook akkoord gaan.

Medische huizen moeten vanaf 1 januari 2022 een nieuw akkoord afsluiten over de forfaitaire betaling van sommige verstrekkingen. Die voorwaarden voor de betaling van de forfaitaire bedragen zijn vastgelegd in artikel 13 van het KB van 23 april 2013 over de werking van de medische huizen.

Het MB verscheen afgelopen vrijdag in Het Staatsblad.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Miguel DERIJCKE

    19 oktober 2021

    'T werd tijd...

  • Miguel DERIJCKE

    18 oktober 2021

    't werd tijd...