Geïntegreerde praktijkpremie 2020: voorwaarden goedgekeurd

De ministerraad keurde afgelopen vrijdag op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over de geïntegreerde praktijkpremie voor artsen in 2020.We schetsten u al de mogelijke scenario's waaraan u moet voldoen.
Het ontwerp wijzigt een eerder KB over de voorwaarden voor de premie waaraan artsen moeten voldoen.

Het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2020 voorzag dat de criteria van de geïntegreerde praktijkpremie voor 2020 herzien moesten worden ten opzichte van 2019, maar dat de bedragen onveranderd zouden blijven. De medicomut moest een voorstel tot herziening van de criteria en drempelwaarden uitwerken, maar andere prioriteiten (onder meer de coronacrisis), werd dat niet verwezenlijkt. Er werd daarom aangeraden deze onveranderd te houden, wat op de site van het RIZIV gepubliceerd werd op 14 juli 2020. Zo werd u hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 

Onlangs nog werd een en ander verduidelijkt aan de hand van vier scenario's die we voor u toelichtten. Lees hiervoor: geïntegreerde praktijkpremie 2020: hoe aanvragen?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.