GeÏntegreerde praktijkpremie 2020: hoe aanvragen?

In welk vakje past u voor de geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde 2020, vanaf wanneer kunt u die aanvragen en hoe, en op welk rekeningnummer betaalt het Riziv die premie dan? Een korte handleiding met vier situatieschetsen.

Als huisarts komt u in aanmerking voor een geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten (=geïntegreerde praktijkpremie): een forfaitair bedrag dat wij het Riziv jaarlijks betaalt  om de werking van hun praktijk en het gebruik van E-diensten te ondersteunen. Iedereen die tijdens het premiejaar huisarts of huisarts in opleiding is, heeft er recht op.

Heeft u in de loop van het premiejaar uw opleiding als huisarts gestart of bent u in het volledige premiejaar huisarts in opleiding? Dan zijn er 2 voorwaarden:

 • U bent effectief actief als huisarts in opleiding
 • U gebruikt een aanvaard softwarepakket

Hebt u in de loop van het premiejaar uw opleiding beëindigd? Dan is de basisvoorwaarde dat u effectief actief bent als huisarts.

Hoeveel bedraagt de premie?

De grootte van deze premie hangt af van meerdere voorwaarden.

Bent u in het premiejaar:

 • huisarts in opleiding en gebruikt u een aanvaard softwarepakket? Dan heeft u altijd recht op 800 euro.
 • effectief huisarts? Dan hangt het bedrag af van uw situatie en het premiejaar (zie hieronder).

Premiejaren 2018, 2019 en 2020: situaties en hun voorwaarden

Situatie 1: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

 • U bent effectief actief als huisarts
 • U gebruikt geen aanvaard softwarepakket of u hebt:

als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten, voor minder dan 5 van de 7 parameters inzake het gebruik van E-diensten de drempel bereikt.

als u per handeling werkt, voor minder dan 6 van de 10 parameters inzake het gebruik van E-diensten de drempel bereikt.

=> 1000 euro is uw deel

Situatie 2: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

 • U bent effectief actief als huisarts
 • U gebruikt een aanvaard softwarepakket én u hebt:

als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten, voor 5 van de 7 parameters inzake het gebruik van E-diensten de drempel bereikt.

als u per handeling werkt, voor 6 van de 10 parameters inzake het gebruik van E-diensten de drempel bereikt.

=> 3500 euro is uw deel

Situatie 3: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

 • U bent effectief actief als huisarts
 • U gebruikt een aanvaard softwarepakket én u hebt:

als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten, voor 6 van de 7 parameters inzake het gebruik van E-diensten de drempel bereikt.

als u per handeling werkt, voor 7 van de 10 parameters inzake het gebruik van E-diensten de drempel bereikt.

=> 4500 euro is uw deel

Situatie 4: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

 • U bent effectief actief als huisarts
 • U gebruikt een aanvaard softwarepakket én u hebt:

als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten, voor alle 7 parameters inzake het gebruik van E-diensten de drempel bereikt.

als u per handeling werkt, voor minstens 8 van de 10 parameters inzake het gebruik van E-diensten de drempel bereikt.

=> 6000 euro is uw deel

Verder is er de Specifieke situatie voor huisartsen (in opleiding) in een groepspraktijk of medisch huis.

Maakte u het volledige premiejaar deel uit van één enkele geregistreerde groepspraktijk of medisch huis en haalde u zelf niet de drempel voor een bepaalde parameter van het gebruik van E-diensten, dan bent u daarvoor toch in orde als de huisartsen binnen uw groepspraktijk of medisch huis gemiddeld de vastgelegde drempel bereiken.

Wanneer moet u de premie aanvragen?

De premie 2020 zal u kunnen aanvragen vanaf begin juli 2021 t.e.m. 31 oktober 2021 (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Daarvoor gebruikt u een aanvaard softwarepakket? Dan dient u uw aanvraag online in via de module ‘Mijn premieaanvragen’ van onze MyRiziv-toepassing. Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van E-diensten in de gemeten referentieperiode. U verneemt ook online het bedrag waarop u volgens onze beschikbare gegevens recht hebt. U hoeft vanaf het premiejaar 2017 geen XML-bestand meer op te laden dat is aangemaakt door uw softwarepakket.

Als u niet akkoord gaat met het bedrag waarop u recht hebt, dan kunt u dat online betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging  via dezelfde MyRiziv-module ‘Mijn premieaanvragen’. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing.

Gebruikt u geen aanvaard softwarepakket en wilt u als erkend huisarts de basispremie 2019 van 1000 euro aanvragen? Dan kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen via het aanvraagformulier geïntegreerde praktijkpremie 2019.

Als u volgens het Riziv  niet in aanmerking komt voor de basispremie, dan brengt het Riziv u hiervan schriftelijk op de hoogte. U hebt de mogelijkheid om de beslissing via een aangetekende brief te betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving van de beslissing.

Reglementair gezien gebeurt de uitbetaling vóór het einde van het jaar waarin u de premieaanvraag indient. In de praktijk betaalt het Riziv minstens op tweemaandelijkse basis, op het rekeningnummer waarop die in het verleden gestort werd. Als het Riziv uw rekeningnummer al kent dan hoeft u dat rekeningnummer dus niet opnieuw te registreren.

Als u uw premie online aanvraagt, dan kunt u dat rekeningnummer indien nodig wijzigen op het moment dat u uw aanvraag indient. Volg in de overige gevallen de procedure vermeld op onze webpagina ‘Uw financiële gegevens aan ons meedelen’.

Gedetailleerde uitleg op de Rizivpagina “toelichting bij de voorwaarden”

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.