Geef uw mening om betere werkomstandigheden af te dwingen

De grote huisartsenuitdagingen zijn bekend: tekort aan huisartsen, meer zorgvraag bij chronische ziekten en weinig ondersteuning in de praktijk. Het komt erop aan om snel gepaste oplossingen te vinden. Voed de werkgroep die zich hiermee bezighoudt, enquêtegewijs met uw feedback en suggesties. Dat kan tot 5 februari, signaleert het Riziv.

Hoe kunnen we zorgen voor betere werkomstandigheden, met de blijvende garantie op kwalitatieve en toegankelijke zorg voor de patiënt? Samen met de sector willen we toewerken naar oplossingen: een nieuwe en duurzame organisatie en financiering van de huisartsenpraktijk, met taakdelegatie en ondersteuning, waar artsen vrijwillig voor kunnen kiezen eens geïmplementeerd.

Hierbij hebben we ook nood aan de mening van de huisartsen, vul voor 5 februari onze bevraging in. Laat ons weten hoe u de organisatie en financiering van uw praktijk ziet in de toekomst, zodat u uw patiënten op de best mogelijke manier kan verzorgen en begeleiden, luidt het.
Het participatieve traject samen met de sector
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gaf een opdracht aan een reflectiegroep onder leiding van Ann Van den Bruel en Jean-Luc Belche die een antwoord wil geven op volgende vragen:

  • Wat wordt verwacht van een huisartsenpraktijk? Welk zorgpakket moet een huisartsenpraktijk bieden?
  • Welke profielen moeten hiertoe aanwezig zijn binnen deze praktijk, inclusief de ondersteunende profielen?
  • Hoe moet de relatie met de patiënt uitgebouwd worden? 
  • Welk alternatief en gemengd financieringsmodel moet hierop geënt worden? Hoe ervoor zorgen dat dit financieringsmodel een goed evenwicht biedt tussen vrijheid en verantwoordelijkheid voor het zorgpakket?

Ter herinnering: de reflectiegroep is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging vanuit de sector: artsensyndicaten, wetenschappelijke beroepsverenigingen, huisartsenkringen, universiteiten, mutualiteiten, KCE, FOD Volksgezondheid en het Riziv. De reflectiegroep zal afhankelijk van de te behandelen onderwerpen ook experten uitnodigen.
Om deze vragen te beantwoorden komt de reflectiegroep 2-wekelijks samen om begin 2023 een eindrapport op te leveren.
Terreinbevraging en focusgroepen
Parallel met de werkzaamheden van de reflectiegroep zijn er focusgroepen georganiseerd, via 11 LOK’s, die geselecteerd werden op basis van regionale spreiding, diversiteit in leeftijd en samenstelling van praktijktype van de deelnemers rond de onderzoeksvragen gedurende de maanden oktober tot december om ook dieper op deze vragen in te gaan met groepen artsen van op het werkveld.

U kan de enquête invullen tot en met 5 februari 2023 via deze online vragenlijst die werd opgesteld in samenwerking met universitaire onderzoeksgroepen.

Uitwerken financieringsvoorstel
Op basis van de conclusies van de reflectiegroep, de focusgroepen en de brede bevraging bij de artsen werkt het Riziv in overleg met de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen een nieuw evenwichtig financieringsvoorstel uit. Na implementatie zullen artsen vrijwillig kunnen instappen in dit nieuwe model.

> Geef uw mening over model huisartsengeneeskunde

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.