Geef uw mening over model huisartsgeneeskunde (New Deal bevraging)

Minister Frank Vandenbroucke lanceerde in juni 2022 de visietekst ‘Naar een New Deal voor de huisarts(praktijk)’. Een van de onderdelen van deze New Deal is het uittekenen van een nieuw organisatie -en financieringsmodel voor de huisartsgeneeskunde. U kunt hierover zelf uw mening geven en zo wegen op de aanbevelingen.

De doelstellingen van het New Deal nieuwe organisatie-en financieringsmodel zijn:

 • Voldoende stimulerend zijn,  
 • De toegankelijkheid voor de patiënt vrijwaren en waar nodig verbeteren, met specifieke aandacht voor de kwetsbare patiënt,  
 • Inzetten op continuïteit van zorg en beschikbaarheid,  
 • Huisartsen correct vergoeden voor taken tijdens en buiten de consultaties,  
 • Taakdelegatie toelaten,  
 • De juiste incentives leggen, onder meer inzake preventie, populatiemanagement, multidisciplinaire samenwerking, kwaliteit, beschikbaarheid…,  
 • Zowel overconsumptie als-onderconsumptie vermijden  
 • Administratieve eenvoud maximaal nastreven. 

Een reflectiegroep van de artsensyndicaten, ziekenfondsen, wetenschappelijke huisartsenverenigingen en hun jongerenafdelingen, vertegenwoordigers van huisartsen in opleiding, academische huisartsenafdelingen, het Riziv en de huisartsenkringen zal aanbevelingen formuleren over dit nieuwe organisatie-en financieringsmodel. Hierbij wenst deze reflectiegroep ook de mening van de huisartsen op het terrein te bevragen, via deze vragenlijst.

De resultaten van deze bevraging zullen voorgelegd worden aan deze reflectiegroep en later ook aan de bevoegde instanties binnen het Riziv, met als doelstelling een 3e organisatie- en financieringsmodel voor de huisartsgeneeskunde te ontwikkelen. U kan de resultaten van deze bevraging later vinden op de website van EPI-Centre van de KU Leuven.

In de vragenlijst wordt uw Riziv-nummer bevraagd, om na te gaan of het antwoord werd ingestuurd door een huisarts en om dubbele antwoorden te vermijden. Na deze controle worden deze gegevens verwijderd voor de verdere verwerking, en is anonimiteit verzekerd.

Ook Marieke Geijssels (Domus Medica) spoort aan om aan het onderzoek mee te werken: "Via AADM werk ik al een paar maanden mee aan de New Deal voor de huisartsgeneeskunde. Omdat we input willen van alle huisartsen, is er onderstaande enquête. Vind je ook dat er iets moet veranderen aan de huidige organisatie en financiering van de huisartsenpraktijken? Vul dan zeker de enquête in! Samen maken we werk van verandering en verbetering! Het invullen van de vragenlijst neem ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag. 

Onderzoeker: Prof Ann Van den Bruel,
Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, KU Leuven,
Kapucijnenvoer 7 blok h, 3000 Leuven
ann.vandenbruel@kuleuven.be

Dr. Geijssels zelf vraagt van haar kant ook medewerking voor haar doctoraatsonderzoek over praktijkorganisatie.

> Is Vandenbrouckes New Deal realistisch?

> Zorgprofessionals willen betrokken worden bij vermindering regeldruk

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Miguel Derijcke

  23 januari 2023

  vragen zijn niet duidelijk betreffend tevredenheid : bewoording "belangrijk" rijmt niet met tevredenheid
  Geen ruimte in deze bevraging voor solopraktijk
  Geen mogelijkheid om een addendum , opmerking te plaatsen
  Ik heb mijn desiderata maar deels kunnen weervinden
  De conclusie van deze enquête kan maar een verengde weergave zijn van wat in de corps leeft.
  ER MOET AAN EEN DEGELIJK PENSIOEN GESLEUTELD WORDEN INDIEN MEN IN DE TOEKOMST DE ARTSEN DE VOLLEDIG HUISARTSENCARRIERE WILLEN LATEN UITLOPEN !

 • Geertrui SPRUYTTE

  09 januari 2023

  Link voor bevraging??

 • Marnix SCHAUBROECK

  09 januari 2023

  Waar is de link naar de bevraging???