AADM kwaad over commentaren De Block in verband met voorschrijfgedrag, Bvas juicht controle toe

Huisartsen zullen nog dit voorjaar een rapport ontvangen dat hun voorschrijfgedrag scant. Minister De Block had hierover een ongelukkig commentaar in de brede pers. AADM kan er niet om lachen, Bvas verwelkomt de controle.

Dat zo’n rapport er zou komen, wisten de syndicaten al. Het staat in zoveel woorden in het medicomut-akkoord 2017-2018. “In het kader van het plan doelmatige zorg zal in de loop van het eerste trimester 2018 een individuele feedback worden toegestuurd aan de huisartsen en medische huizen met betrekking tot medische beeldvorming, antibiotica, polymedicatie, klinische biologie en psychotrope medicatie.”

Dat er sanctionering komt voor klinische biologie en medische beeldvorming staat net zo goed in het akkoord: “Een mechanisme van financiële responsabilisering van de voorschrijvers wordt ingevoerd in de klinische biologie en medische beeldvorming. […] Ingeval van overschrijding van de enveloppe zullen de voorschrijvers die een te hoog volume voorschriften verrichten onder monitoring worden geplaatst. De ziekenfondsen en de LOK’s worden hiervan op de hoogte gebracht. Voor zover geen wijziging in het voorschrijfgedrag plaatsvindt, zullen financiële maatregelen worden genomen. De NCAZ zal per 30 juni 2018 deze principes ondersteunen… […].”

Hoe dan ook, de uitspraak van minister De Block in de brede pers dat huisartsen nog te veel antibiotica en antidepressiva voorschrijven, is in een verkeerd keelgat geschoten. Gegevens over het voorschrijfgedrag zijn op zich interessant, oordeelt AADM. “Ze zouden de basis kunnen vormen van een echt kwaliteitsbeleid. Jammer genoeg vindt de minister dit niet belangrijk, maar misbruikt ze deze info om de volgende besparingsronde door te voeren en de hele groep van huisartsen in een negatief daglicht te stellen.”

“Het is gemakkelijk om te zeggen dat er te veel antidepressiva worden voorgeschreven als we als huisartsen niet de mogelijkheid hebben om de patiënt door te verwijzen naar een psycholoog”, zegt AADM. “De 22,5 miljoen euro die hiervoor dit jaar wordt vrijgemaakt, is niet meer dan een druppel op een hete plaat.” Het syndicaat pleit voor een degelijke financiering.

Daarnaast stelt AADM een verplichte inschrijving voor bij een GMD-houdende huisarts als toegang tot de gezondheidszorg. “Zolang patiënten kunnen blijven shoppen tussen verschillende artsen, krijgen we nooit de mogelijkheid om het beleid bij te sturen.”

 Opvallend is de enthousiaste reactie van Bvas. “Bvas juicht die evolutie toe”, zo schrijft De Standaard en citeert Bvas: “Als artsen de richtlijnen niet volgen, gaat er geld verloren dat elders in de gezondheidszorg van groot belang kan zijn.”

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Eddy HUYSMAN

    09 februari 2018

    Maggie maakt altijd de huisarts vuil, vooral via de pers. Blijkbaar zijn we voor haar een bende nietsnutten.

  • Lutgard WAUTERS

    09 februari 2018

    Hoelang moeten de huisartsen nog de zondebok van alle kwaad blijven?