Dr. Sanne Boonen: “Drempel verder verlagen voor bewegen op verwijzing”

BOV (bewegen op verwijzing) is nog te weinig bekend, laat staan dat huisartsen altijd de drijvende kracht kunnen zijn want ‘we hebben al zoveel op onze boterham’. Sanne Boonen geeft toch een gouden praktische tip voor de collega’s.

BOV is nog maar pas de opstartfase voorbij, dus niet alle huisartsen zijn er al vertrouwd mee. Wel kregen enkelen een opleiding van Domus Medica en die onthalen het project ook goed. Dokter Boonen schetst kort de hindernissen: "Tijdsgebrek voor goede preventie, patiënten die doorgaans onontvankelijk zijn voor de boodschap dat ze moeten gaan bewegen, laat staan gemotiveerd om de stap naar de bewegingscoach te zetten,…”.

"Een gedragsverandering bewerkstelligen is heel complex. Zelfs als we hen verwijzen, raken de mensen niet steeds tot bij de coach.“

"Nu hanteer ik een nieuwe tactiek die beter werkt: met de persoon die voor BOV in aanmerking komt, werk ik de aanvraag online af via de verwijstool, met de vraag om de gegevens door te sturen naar de coach. Dat doe ik uiteraard met geïnformeerde toestemming. Meteen kan de bewegingscoach dan zelf het ijs breken via een eerste contact. Zo verlaag je de drempel toch wel. Helaas vraagt dit weer een extra inspanning van de huisarts, die niet altijd haalbaar is wegens tijdsdruk. Vandaar dat een eenvoudig voorschrift nu ook voldoende is zodat ook de drempel voor de huisarts lager is. Verwijzen naar een kinesist(e), psycholoog of diëtist(e) is ook al goed ingeburgerd in onze routine, maar een beweegcoach is nieuw, je moet er aan denken om te verwijzen.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.