Verplichte e-facturatie op 1 januari - opgelet met supplementen

Vanaf 1 januari 2023 zullen artsen verplicht e-factureren, zoals bepaald in het medicomutakkoord 2022-2023. De tekst zegtt dat "de zorgverlener vanaf deze datum twee jaar de tijd heeft om aan deze verplichting te voldoen. (...). "

Ter herinnering: het akkoord voorziet in uitzonderingen naar analogie met de uitzonderingen op het verplicht e-voorschrijven van geneesmiddelen, namelijk
1) als de prestatiie buiten de dokterspraktijk plaatsvindt;
2) in geval van overmacht die elektronische facturering onmogelijk maakt;
3) als de zorgverlener op 1 januari 2023 de leeftijd van 67 jaar heeft bereikt.

Welke gegevens doorspelen aan ziekenfondsen?
Concreet bepaalt het ontwerp koninklijk besluit dat vanaf 1 januari 2023 bij e-facturatie van ambulante prestaties door artsen, de gegevens die via het bewijsstuk aan de patiënt worden meegedeeld, ook aan de ziekenfondsen worden gecommuniceerd.

Het ontwerp koninklijk besluit bepaalt ook dat vanaf 1 januari 2023 het bedrag van het supplement dat voor elke terugbetaalbare prestatie moet worden betaald, zal worden meegedeeld. Het voorziet ook in de verplichting om het totale bedrag van niet-terugbetaalde diensten (plastische ingrepen,  botox, enz.) mee te delen.

De coördinatie-eenheid van het NIC (nationaal intermutualistisch college) zal van de voor eAttest en/of eFact erkende software van de artsen vragen om de parameter te deactiveren waarmee de arts ervoor kan kiezen de supplementen niet aan de ziekenfondsen mee te delen. Dat principe voor de facturering van eAttest en eFact gaat in vanaf 1 januari 2023. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.