"Sancties voorschrijfgedrag antibiotica stoelen op onrealistische cijfers"

Huisarts Wannes Meskens van de Merchtemse groepspraktijk De Elm legt uit hoe de drie indicatoren voor het voorschrijfgedrag antibiotica hun doel voorbijschieten. Dat na een 'slecht' rapport dat hijzelf in de bus kreeg van het Riziv, al probeert hij zoveel mogelijk de richtlijnen toe te passen. "De feedback in dit rapport, met het dreigement van mogelijke sancties, biedt geen positieve bijdrage", meent hij. "De cijfers bieden geen realistisch beeld van de dagelijkse praktijk."

Aanleiding voor de onderbouwde reactie van dr. Meskens in de lezersrubriek van De Standaard is de feedback van het Riziv over zijn voorschrijfgedrag antibiotica. MediSfeer en De Specialist stipten onlangs nog aan dat het de inspectie van het Riziv het vizier (nog) meer zou richten op het antibiotica-voorschrijfgedrag van huisartsen. Maar in se vindt dr. Meskens de sanctionerende aanpak verkeerd omdat hij berust op foutieve premissen ("indicatoren"). Bovendien gaat het om een maatschappelijk probleem. Zijn reactie analyseert de drie indicatoren.

Eerste indicator

"We krijgen feedback op basis van drie indicatoren. De eerste toont per jaar welk percentage van onze voorschriften antibiotica bevat, met een apart streefdoel voor kinderen en volwassenen. Voor volwassenen mag dat niet hoger liggen dan 23 procent, voor kinderen 45 procent, wellicht omdat er bij volwassenen een heel arsenaal aan medicatie bestaat die we bij kinderen niet gebruiken."

"Maar welke medicatie, behalve antibiotica worden we geacht voor te schrijven aan kinderen in minstens 55 procent van de gevallen? Het overgrote deel van de kinderen op consultatie is geholpen met pijnstilling of een koortswerend middel en fysiologisch water. Die zijn zonder voorschrift te krijgen bij de apotheek. Als kinderen op consultatie komen, geef ik dus zelden een voorschrift. Bij ernstig zieke kinderen, waar bovengenoemde middeltjes niet volstaan, zijn antibiotica nu eenmaal vaak noodzakelijk."

"Bijgevolg lijkt de enige manier om uit de rode zone te geraken bij een volgend rapport, meer voorschriften maken voor medicijnen die geen antibiotica zijn. Bijvoorbeeld voor geneesmiddelen die ook zonder voorschrift te verkrijgen zijn of zelfs voor middeltjes die wetenschappelijk weinig onderbouwd zijn, zoals hoestsiroop. Het is duidelijk dat dat niet de bedoeling kan zijn van dit rapport."

Tweede indicator

"De tweede indicator zegt iets over de verhouding voorgeschreven amoxicilline met clavulaanzuur ten opzichte van zuivere amoxicilline. In 80 procent van de gevallen moet er volgens de indicator zuivere amoxicilline voorgeschreven worden. Het toegevoegde clavulaanzuur dient om bepaalde resistente bacteriën toch te kunnen bestrijden. Bij wie een longontsteking heeft, is het in de (huisartsen)praktijk moeilijk te achterhalen of het om zo'n resistente bacterie gaat."

"De richtlijnen stellen daarom dat in zo'n geval clavulaanzuur toegevoegd moet worden bij patiënten met bepaalde chronische aandoeningen, zoals long- of hartproblemen. Precies díé patiënten lopen meer risico op een longontsteking. Het is dus weinig aannemelijk dat 80 procent van de mensen met een longontsteking verder gezonde mensen zijn. Ook daar lijkt de enige oplossing om de drempel te halen absurd: veel meer zuivere amoxicilline voorschrijven voor mensen die eigenlijk geen antibiotica ­nodig hebben."

Derde indicator

"Voor de derde indicator geldt grofweg hetzelfde. Het valt op dat voor die laatste twee indicatoren meer dan 75 procent van de artsen in de rode zone zit. Je kunt je dan afvragen of de verwachting wel correct is. En zelf als die correct wordt geacht, is een individuele sanctie voor wat duidelijk een maatschappelijk probleem is, niet opportuun."

"Iedereen beseft dat de toenemende resistentie tegen antibiotica een ernstig probleem is. Wetenschap­pelijk onderbouwde geneeskunde moet de leidraad zijn, maar onderschat de cruciale rol van de arts niet. We zijn verstandige mensen, met een intrinsieke motivatie om anderen te helpen."

"Waar we nood aan hebben, is ondersteuning, duidelijke richtlijnen en goede opleidingen. Maar de feedback in dit rapport, met het dreigement van mogelijke sancties, biedt geen positieve bijdrage. Een arts die de Belgische richtlijn rond antibiotica volgt, maakt veel kans om een slecht rapport te krijgen. Dat komt doordat de cijfers geen realistisch beeld geven van de dagelijkse praktijk."

> Boete dreigt voor artsen die te veel antibiotica voorschrijven

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • David Simon

  12 juli 2024

  Beste collega Meskens,
  De situatie is veel ernstiger dan u beschrijft en de oplossing die u voorstelt zal niet werken


  t onderzochte cohort wordt gedefinieerd als “het aantal patiënten met een voorschrift voor een TERUGBETAALDE farmaceutische specialiteit "
  https://www.riziv.fgov.be/nl/thema-s/kwaliteitszorg/indicatoren/antibiotica-indicatoren-voor-het-doelmatig-voorschrijven-van-antibiotica-door-huisartsen

  Deze keuze sluit automatisch een zeer groot aantal patiënten uit aan wie geen antibioticum is voorgeschreven. Veel patiënten lijden immers niet aan een chronische aandoening. Zij nemen dus geen vergoede medicijnen. Alleen bij een acuut gezondheidsprobleem raadplegen zij hun arts. Als hij de aanbevelingen van goede praktijken respecteert, schrijft hij zelden antibiotica voor als er sprake is van een milde infectie. Het is beperkt tot symptomatische behandelingen. Omdat deze niet worden vergoed, ziet deze arts zijn antibioticavoorschrijfprofiel kunstmatig verhogen.

  https://www.medi-sphere.be/fr/debats/un-biais-de-selection-fausse-les-resultat-du-feedback-antibiotiques-dr-david-simon.html

  Het voorschrijven van niet-vergoede medicijnen aan patiënten aan wie u geen antibiotica voorschrijft, wordt niet in aanmerking genomen, omdat zij worden uitgesloten van de vergelijking die uw feedback evalueert.

  voor indicatoren 2 en 3 deel ik uw mening volledig

  Hoogachtend
  David SIMON

 • Axel De Aguirre y Gonzalez

  11 juli 2024

  Exact dezelfde bedenkingen gemaakt, collega. 100% akkoord.

 • Dirk VERCAMMEN

  11 juli 2024

  Wie veel raadplegingen heeft waarbij geen terugbetaald geneesmiddel voorgeschreven wordt, is volgens deze statistiek een veel-voorschrijver van AB.

 • Marc DE MEULEMEESTER

  09 juli 2024

  Fundamentalisten vh RIZIV , eigenlijk meer op hun plaats in Afghanistan zodat ze volgens hun sharia de huisartsen kunnen stenigen !

 • Marc DE MEULEMEESTER

  09 juli 2024

  Correcte diagnose , maar te moeilijke materie voor gasten in een pluchen zetel met airconditioning en gegarandeerde vaste wedde en staatspensioen !