Hulp van het leger? "We hebben geen onuitputtelijke reserves" (generaal-majoor Pierre Neirinckx )

Ziekenhuizen in het hele land zijn onderbezet. WZC's hebben het zwaar te verduren en hebben in de nabije toekomst wellicht versterking nodig. Onvermijdelijk zijn alle ogen op het leger gericht. Een gesprek met de stafchef van de Belgische Defensie.

Pierre Neirinckx, generaal-majoor, is zich bewust van de verwachtingen van de bevolking. Hij kan rekenen op de Medische Component van 1400 mensen: "Het aantal personeelsleden van de Medische Component omvat niet alleen onze frontlinieteams, ziekenhuisspecialisten, verpleegkundigen en ambulancechauffeurs, maar ook onze belangrijke logistieke en administratieve teams ter ondersteuning van onze zorgactiviteiten, inclusief de specifieke logistieke aspecten voor covid-19. Niet iedereen is een zorgverlener. In de groep van zorgprofessionals wachten deze medewerkers niet op een telefoontje: ze zijn al sinds het begin van de crisis bezig met de zorg voor patiënten."

Het leger zal ondersteuning kunnen bieden als een ziekenhuis of rusthuis in België daarom vraagt via de officiële kanalen. "Het is ook nodig om over de toekomst na te denken. We hebben geen onuitputtelijke reserve. Er zijn verschillende opties die samen met de gezondheidsautoriteiten van het land serieus en rigoureus moeten worden bestudeerd."

Hij verduidelijkt: "De legerartsen wachten niet af met gekruiste armen. Militaire artsen zijn ofwel op operatie, wachten op vertrek of op terugkeer van een missie, of ze steunen ter plaatse troepen in opleiding; en wanneer ze niet bij Defensie zijn, zijn ze ook betrokken bij burgerziekenhuizen of huisartsenpraktijken. Sinds het begin van de crisis zijn zij, samen met onze civiele collega's, dagelijks actief in hun respectieve specialismen. Geen van hen staat te wachten op mobilisatie...."

Al sinds maart in ondersteuning

Concreet staan de 1400 mensen die vaak worden genoemd niet maandenlang standby in een kazerne in afwachting van een crisis: "Sinds maart zijn we niet meer gestopt. Mensen beseffen het niet. Onze zorgverleners zorgen 24 uur per dag voor brandwondenpatiënten, in consultatie of bij onze 26 bedden in ons ziekenhuis in Neder-Over-Hembeek". Voor alle duidelijkheid: de wetgeving voor brandwondenbedden vereist 3 verpleegkundigen per bed. "Daarnaast zijn de artsen, verpleegkundigen en ambulanciers 24 uur per dag standby voor de Mug. Ze werken elke dag, het hele jaar door."

Het is duidelijk dat de dagelijkse taken van Defensie moeten worden voortgezet: "Zorgverleners worden ingezet bij operaties, sommigen bereiden zich voor op vertrek, anderen keren terug van missies; anderen zijn verantwoordelijk voor de vaccinatie van soldaten die zich voorbereiden op operaties. We kunnen niet zonder hen. Er zijn zorgverleners voor de medische selectie van rekruten en voor de medische bekwaamheidstesten voor soldaten die in de nabije toekomst in het buitenland zullen worden ingezet. We kunnen ook niet zonder hen. "Als we dat allemaal optellen, resten nog enkele verzorgers, afhankelijk van de dag. "Nu moeten we beslissen waar we ze het beste kunnen toewijzen op basis van de aard van mogelijke aanvragen."

Welke reserves?

De operationele activiteiten voor Defensie gaan door en we hebben internationale verplichtingen die niet kunnen worden tegengehouden, en die mensen vragen. "We gaan natuurlijk de structuren ter plaatse helpen. Maar om meer medisch personeel vrij te maken, zullen we keuzes moeten maken! Dat is wat de minister van Defensie vandaag aan de ministerraad zal voorstellen."

Het leger zou ook een rol kunnen spelen zoals in de eerste golf, voor de desinfectie: "Onze dierenartsen en dierenartsassistenten en toegewezen logistiek personeel zijn beschikbaar voor de desinfectieprocedures. We hadden ook zorgverleners die vorming gaven en in rusthuizen zaten om de hygiënemaatregelen in de eerste golf te helpen versterken."

En wat covid-positieve gevallen betreft bij Defensie: "De groei van de curve bij Defensie volgt die van de algemene bevolking", besluit de generaal-majoor.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marc GILLIS

  23 oktober 2020

  Beste redactie,

  in het interview van Gen Maj Neirinckx wordt nergens over het Militair Hospitaal te NOHB gesproken. Weze het echter niet aangewezen om de huidige 'patiëntentransfert' niet naar de ziekenhuizen doch wel naar naar het Militair Hospitaal te centraliseren. In de eerste "golf" werd duidelijk getoond dat dit laatste terug operationeel kan gemaakt worden. Is het daarnaast niet aangewezen om in deze crisis het "medisch dispositief" te herorganiseren voor inzetbaarheid in ons Land en minder in het Buitenland.
  Marc Gillis
  Urgentiearts