Proces aanslagen - Noch psychische ziektes, noch mentale problemen bij Ayari en Krayem, zeggen psychiaters

De beschuldigden Sofien Ayari en Osama Krayem kampen noch met psychische ziektes, noch met mentale problemen die hun beoordelingsvermogen of hun controle over hun daden vertroebelen. Dat hebben twee psychiaters verklaard op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016.

De psychiaters Noury Mrabet en Charles Gérald spraken Ayari tweemaal: een eerste keer in 2016 en een tweede keer in 2022. Ayari ontkende de feiten niet, maar wijdde er niet over uit. Hij nam een defensieve houding aan, wat volgens de psychiaters niet ongewoon is in de context van een psychiatrisch onderzoek in de gevangenis. Hij gaf echter geen blijk van wantrouwen of vijandigheid. 

Ayari vertoonde geen tekenen van mentale achterstand. Zowel op het moment van de feiten als op het moment van de expertise kampte hij noch met psychische ziektes noch met mentale problemen. Op basis daarvan, maar dan ook uitsluitend op basis van zijn psychische en mentale staat, is er geen risico op nieuwe inbreuken. Daarom raadden de psychiaters geen medische, psychologische of sociale behandeling aan.

De psychiaters onderzochten Krayem slechts eenmaal, omdat hij een tweede expertise weigerde. In 2016 toonde Krayem zich onverschillig, gaf hij korte antwoorden en werkte hij beperkt mee. Daar stelde zijn advocate Gisèle Stuyck zich vragen bij. Zou die houding  niet te maken hebben gehad met de afwezigheid van zijn advocaat tijdens de expertise, het gebrek aan contact met zijn familie en het strenge gevangenisregime? "Ik had de indruk voor iemand te zitten die wantrouwig was, maar misschien kan zijn wantrouwen verklaard worden door die omstandigheden", bevestigde Gérard. 

Krayem vertoonde geen tekenen van mentale achterstand, psychiatrische stoornissen of geestelijke onevenwichtigheid. Niks deed vermoeden dat hij niet in staat was situaties correct te beoordelen of zijn daden te beheersen. Wel stelden de psychiaters kenmerken van een paranoïde persoonlijkheid vast. Ter bescherming van de maatschappij was een passend sociaal kader aangeraden. Op vraag van een jurylid bevestigden de psychiaters dat er op basis van zijn mentale toestand geen risico is op nieuwe inbreuken.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.