Maron tekent beroep aan tegen vergunning Brussels Airport, ondanks verzet Open VLD

Brussels minister van Leefmilieu en Gezondheid Alain Maron (Ecolo) tekent beroep aan tegen de milieuvergunning die Vlaanderen aan de luchthaven heeft toegekend. Zijn Open VLD-collega Sven Gatz (foto) blijft erbij dat minister Maron niet zelf in beroep kan gaan zonder akkoord van de Brusselse regering.

"In de regering heeft Open VLD de agendabeslissingen over dit dossier geblokkeerd en zo de collegialiteit die altijd heeft geheerst in dit dossier doorbroken. De belangen van de Brusselaars zijn geschaad en de minister van Leefmilieu zal zijn verantwoordelijkheid nemen, in overleg met de Brusselse gemeenten, die hebben aangekondigd in beroep te willen gaan", stelt Maron in een mededeling.

De Ecolo-minister verwijst naar het feit dat de regering  alle beslissingen en verzoeken over het overvliegen van het Brussels Gewest gevalideerd heeft, zoals het Brusselse regeerakkoord voorziet. De Brusselse regering heeft bovendien een negatief advies bekrachtigd over de nieuwe milieuvergunning voor Brussels Airport. Maron wijst er ook op dat verschillende gemeenten, ook in Vlaanderen en met Open VLD in de meerderheid, beroep hebben aangetekend tegen de vergunning. 

"Open VLD wijzigt zijn positie binnen de Brusselse regering en negeert het milieu en de gezondheid van de Brusselaars, ondanks een zeer brede consensus over het belang van een beroep", stelt Alain Maron, die nog opmerkt dat Vlaanderen in beroep is gegaan tegen de nachtvluchten vanop de luchthaven van Luik.

Voor minister Maron is het in de 21e eeuw "niet langer denkbaar om een luchthaven dicht bij dichtbevolkte gebieden te hebben zonder een beter evenwicht te vinden tussen de economie enerzijds en het milieu en de gezondheid anderzijds". HIj noemt de Vlaamse vergunning "kortzichtig", die niet alleen het milieu en de gezondheid schaadt, maar op lange termijn risico's met zich meebrengt voor het voortbestaan van de luchthaven zelf. "Brussel, de hoofdstad van Europa, moet een efficiënte internationale luchthaven hebben die wordt beheerd op een manier die echt rekening houdt met het welzijn en de gezondheid van de omwonenden", aldus de Ecolo-minister. "De liberalen en de N-VA baseren zich op een achterhaalde visie op economische ontwikkeling die niet be antwoordt aan de uitdagingen van deze eeuw."

"Niet op eigen houtje"

Minister Sven Gatz blijft erbij dat zijn Ecolo-collega Alain Maron niet op eigen houtje in beroep kan gaan tegen de omgevingsvergunning. Zijn kabinet wijst op het delegatiebesluit van de Brusselse regering van 16 juli 2000 waarin artikel 5 bepaalt dat de regering de delegatie van bevoegdheden aan ministers toestaat voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen, de stedenbouwkundige attesten en de milieuattesten en de verkavelingsvergunningen. Maar dat geldt niet voor "de beslissingen over de desbetreffende beroepen". 

Vorige donderdag, toen Maron aankondigde dat hij het beroep aan de Brusselse ministerraad van deze week zou voorleggen, wees Sven Gatz erop dat de vergunning, die er kwam na een lang proces, evenwichtiger en beter is dan de huidige vergunningen. "Er wordt iets gedaan aan de geluidsoverlast, waarbij natuurlijk de Brusselse geluidsnormen dienen gerespecteerd te worden, en aan de milieuoverlast", aldus de Open VLD-minister.

Daarnaast diende er voor hem ook rekening gehouden met de economische impact van de luchthaven voor het Brussels Gewest en de hele metropolitane regio, die heel groot is. En Gatz merkte nog op dat er in toenemende mate heel wat laaggeschoolden aan het werk zijn in en rond Brussels Airport.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.