Kamer keurt uitstel kwaliteitswet zorg voor maximaal 1 jaar goed

De plenaire Kamer heeft gisteren zoals verwacht een wetsvoorstel goedgekeurd dat de inwerkingtreding van de zogenaamde 'Kwaliteitswet' in de gezondheidszorg met een jaar uitstelt.

De wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg uit 2019 bepaalt dat een zorgverlener altijd aan minimale kwaliteitscriteria moet voldoen, of hij of zij nu in een ziekenhuis werkt, dan wel in een privépraktijk of bij een patiënt thuis. Die zou normaal gezien op 1 juli 2021 ingaan. De periode van twee jaar tussen publicatie en inwerkingtreding moest de zorgbeoefenaars en de administraties de tijd geven om de nodige voorbereidingen te treffen.

Volgens de meerderheidspartijen gooiden twee onvoorziene situaties roet in het eten: de zeer lange periode van lopende zaken en de coronacrisis. Vooral die laatste legde volledig beslag op de gezondheidszorgbeoefenaars en de betrokken administraties zodat er weinig tijd restte voor de voorbereiding van de inwerkingtreding van de kwaliteitswet.

Door het wetsvoorstel verschuift de inwerkingtreding een jaar verder op naar 1 juli 2022. Er wordt wel de mogelijkheid voorzien om met een koninklijk besluit een groot deel van de bepalingen van de kwaliteitswet voor 1 juli 2022 in werking te laten treden. Het voorstel kreeg donderdagavond de goedkeuring van 109 leden van de Kamer. 29 anderen onthielden zich bij de stemming.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.