Verzekeringen: ontsporingen met e-Health vermijden

In de Kamer maakt volksvertegenwoordiger Philippe Goffin zich zorgen over het gebruik van persoonlijke gegevens door verzekeringsinstellingen. “Met big data en connected health tools zijn ontsporingen niet uit te sluiten.”

Startups en insurtechs, die in volle opmars zijn, willen het aanbod en de kosten van traditionele verzekeringen optimaliseren. In de Kamer maakt Philippe Goffin (MR) zich zorgen over het gebruik van persoonlijke gezondheidsgegevens door die bedrijven. “Met big data en connected health tools zijn insurtechs geneigd om verzekeringscontracten te individualiseren op basis van ingezamelde persoonlijke gegevens. Die innovaties kunnen goed nieuws zijn voor verzekeringsinstellingen en voor hun klanten, omwille van een aanbod op maat, maar ontsporingen kunnen niet uitgesloten worden.”

Wettelijk kader gedefinieerd

Onlangs toonde Test-Aankoop zich eveneens bezorgd. Persoonlijke gegevens waarvan insurtechs gebruik maken kunnen bepalend zijn voor het aanbod aan een klant en ook voor de tarificatie. “Dat zou bij sommige klanten voor problemen kunnen zorgen. De situatie is nog meer verontrustend sinds de bekendmaking van het partnership -in januari- tussen verzekeraar AXA en insurtech Oscar Health”, aldus Goffin. Wat is het wettelijk kader? Welke garanties zijn er om de klanten beschermen?

Philippe de Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, is zich bewust van de problematiek. “De startups bieden hun klanten gepersonaliseerde diensten en voordeligere tarieven dankzij de nieuwe technologie. Zo biedt Oscar Health lagere premies aan aan klanten die een stappentellerapp gebruiken.” Voor hem zijn startups net zoals alle andere bedrijven onderworpen aan de nieuwe Europese wetgeving inzake GDPR (General Data Protection Regulation) en aan de wet op verzekeringen van 4 april 2014. Artikel 9 van de GDPR verbiedt het gebruik van gezondheidsgegevens, behalve wanneer de patiënt zijn expliciete toestemming geeft en geïnformeerd wordt over het doel van de gegevensinzameling en de duur. “Maar artikel 21 geeft bedrijven de toestemming om een strikt geautomatiseerde beslissing te nemen (reductie van de premie in functie van het aantal stappen per dag) als die deelt uitmaakt van de uitvoering van een contract”, aldus Philippe de Backer.

Er zijn nog zekerheden

Het medisch onderzoek voor het afsluiten van een verzekering mag overigens alleen gebaseerd zijn op antecedenten van de kandidaat-verzekerde en niet op technieken die genetische informatie verschaffen over de toekomstige gezondheid. Een verzekerde die meent dat verzekeringsinstellingen misbruik maken van zijn gegevens, kan onder meer altijd een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Er zijn nog zekerheden voor verzekerden. . .

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.