Weyts noemt kb's over artsenquota "ronduit dramatisch"

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is niet te spreken over de kb's die de federale regering heeft goedgekeurd over de artsenquota. De N-VA-minister noemt de inhoud van de kb's "ronduit dramatisch". Volgens Weyts dreigt Vlaanderen opnieuw als "flinkste leerling van de klas in de hoek gezet en gestraft te worden". Dat heeft hij geantwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez.

De artsenquota zijn al jaren een problematisch dossier en een communautair getinte twistappel. 

Het probleem zit vooral bij de deelstaten die verantwoordelijk zijn voor onderwijs en dus voor de opleidingen tot arts en tandarts. Terwijl aan Vlaamse kant gewerkt werd met een instroombeperking via een toelatingsexamen, werden de quota aan Franstalige kant veelvuldig overschreden. Om de 'historische achterstand' aan Vlaamse kant in te halen, besliste Vlaanderen om de quota zelf een stuk te verhogen.

De federale regering heeft nu een aantal kb's over de quota goedgekeurd. Maar volgens Weyts zijn die "ronduit dramatisch". Zo is er opnieuw sprake van een verhoging van de quota, komt er opnieuw amnestie voor het overtal van afstuderende studenten in 2021 en wordt de drempel voor de Franstaligen verhoogd van 505 naar 550. "Men zegt dat er ook een tekort is aan Franstalige huisartsen, ondanks de overtallen van de afgelopen decennia", zegt Weyts.

"Flinkste leerling gestraft"

De N-VA-minister wil zich naar eigen zeggen "constructief" opstellen, maar volgens hem  moeten de eerder gemaakte afspraken wel gerespecteerd worden. "Er moet een correcte verdeling van RIZIV-nummers zijn en er moet een aflossing komen van het in het verleden opgebouwde overtal aan de kant van de Franse Gemeenschap", klinkt het. "Vlaanderen is al jaren de flinkste leerling van de klas, maar die leerling vliegt telkens in de hoek en krijgt straf. Daar moet een einde aan komen". 

CD&V-parlementslid Warnez vindt ook dat de inspanningen die aan Vlaamse kant gebeuren moeten gehonoreerd worden. "De verhoging van de startquota voor Vlaanderen is ook meer dan terecht", aldus Warnez. Om een einde te maken aan de aanslepende discussie stelt Warnez voor om eens een grondige studie te laten uitvoeren naar de noden. "Dan kunnen we de aantallen vastleggen en er ook een responsabilisering aan koppelen".

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Luc D'HOOGHE

    14 juni 2021

    Waarom kan de Vlaamse Gemeenschap geen belangenconflict inroepen , want dat is het toch , een aanfluiting van al die kandidaten in Vlaanderen die geen toegang krijgen tot de studies wegens de quota ...

  • Luc D'HOOGHE

    14 juni 2021

    Waarom kan de Vlaamse Gemeenschap geen belangenconflict inroepen , want dat is het toch , een aanfluiting van al die kandidaten in Vlaanderen die geen toegang krijgen tot de studies wegens de quota ...