Werkgroep artsen-apothekers moet medisch shoppen tegengaan

In een gezamenlijk advies formuleren de Orde van artsen en de Orde van apothekers maatregelen tegen medisch shoppen zonder dat hierdoor de therapeutische vrijheid of het beroepsgeheim in het gedrang komt. Ze verwijzen naar een werkgroep die vooral misbruik bij opioïden moet indijken en zal sensibiliseren.

Artsen en officina-apothekers worden regelmatig geconfronteerd met patiënten die een te hoge dosis innemen van geneesmiddelen die tot verslaving leiden. De problematiek heeft betrekking op analgetica, sedativa en psychotrope middelen. De studie van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (Riziv) van 18 januari 2018 vestigde reeds de aandacht op een verhoogd gebruik van opioïden in België.

Beroepsgeheim
De arts en de apotheker kunnen onderling slechts informatie uitwisselen over gegevens van het medisch voorschrift dat de betrokken arts zelf heeft opgesteld. Het beroepsgeheim laat hen niet toe te communiceren over voorschriften van andere artsen.

De misbruikers laten echter regelmatig voorschriften opmaken door verschillende artsen. Dit heeft tot gevolg dat de arts en de apotheker in dergelijke situaties machteloos toezien hoe de patiënt door overconsumptie een gevaar dreigt te vormen voor zichzelf en voor de maatschappij.

In de context van deze problematiek hebben de Orde der artsen en de Orde der apothekers een werkgroep opgericht. De werkgroep deelt ervaringen en bestudeert hoe om te gaan met verscheidene situaties van overconsumptie van geneesmiddelen die tot verslaving leiden. 

De werkgroep wil artsen en apothekers sensibiliseren voor de hoge consumptie van geneesmiddelen die tot verslaving leiden. Daarnaast is de werkgroep bereid mee te werken aan initiatieven van de bevoegde overheden die een oplossing kunnen bieden voor deze problematiek.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marleen DAEMS

  03 oktober 2019

  Net zoals criminelen worden patiënten die shoppen beschermd door de privacy en beroepsgeheim. De zotste excuses worden aangehaald om voorschriften te bekomen....
  Is er dan geen gedeeld beroepsgeheim? Artsen en apothekers hoef je niet te sensibiliseren, geef ons wapens om de patiënten een halt toe te roepen! Niet de zoveelste werkgroep.
  huisarts 2020

 • Gustaaf VAN DYCK

  03 oktober 2019

  Om het shoppen te verhinderen zou een eenvoudige maatregel de oplossing zijn,namelijk ,de minister zou een wet moeten uitvaardigen, waarbij een lijst met de 'gevoelige produkten ' enkel mag voorgeschreven worden door de huisarts,houder van het medisch dossier. O p die manier wordt het ook gemakkelijker voor andere dokters om te weigeren,vermits ze zelf gestraft kunnen worden.
  Ik ben huisarts met 50 jaar ervaring met shoppers,die met de meest schrijnende verhalen en verzinsels afkomen om toch maar iets los te krijgen. Voor ons huisartsen is dit een pest .Minister,doe e aub iets aan.
  Dr Staf Van Dyck,Herenthout.