Waar blijft vaccinatie zorgmedewerkers met rechtstreekse patiëntencontacten? (ASGB/Kartel en Bvas)

Het gebeurt niet elke dag dat de artsensyndicaten ASGB/kartel en Bvas unisono hameren op hetzelfde onderwerp: ze dringen er bij de overheid en de bevoegde ministers op aan om vaart zetten achter de vaccinatie van de zorgmedewerkers in categorie 1a (met rechtstreekse patiëntencontacten). Dat was meermaals uitdrukkelijk beloofd.

Het ongenoegen te velde is dan ook groot. Beide syndicaten schetsen nog eens het plaatje: "Talloze zorgmedewerkers werken zich al sinds maart 2020 uit de naad om de Covid-19- en andere patiënten zo goed mogelijk te behandelen, dit met een aanzienlijk risico om zelf besmet te worden. We hebben allen het gebrek aan beschermingsmateriaal uit de beginfase van deze pandemie nog vers in het geheugen. Het kan dus niet dat de ‘Helden van de Zorg’ voor een tweede maal in de steek worden gelaten."

"Op dit moment is een groot deel van de zorgmedewerkers niet gevaccineerd én is er een grote disproportionaliteit in vaccinatiegraad tussen de verschillende ziekenhuizen."

Het eisenpakket:

  • Zorgmedewerkers in categorie 1a dienen ALLEN gevaccineerd te zijn VOORALEER men kan opstarten met de vaccinatiecentra voor de algemene bevolking. 
  • De huidige strategie van één soort vaccin per ziekenhuis moet worden gehandhaafd.

Vaccinatiechaos rechttrekken

"Het is onaanvaardbaar dat de vaccinatiecentra voor de algemene bevolking reeds zouden opstarten terwijl er in de ziekenhuizen nog geen 20% van zorgmedewerkers in categorie 1a gevaccineerd is", luidt het nog. "Bovendien is het  onaanvaardbaar dat ziekenhuizen voor het blok worden gezet om verschillende vaccins te implementeren in hun vaccinatiebeleid."

Tijd dus om de 'vaccinatiechaos in de ziekenhuizen' recht te trekken.

‘De Helden van de Zorg’ willen hun vaccinatie zoals beloofd, prioritair zo snel als de vaccinleveringen aankomen, zodat ze hun zorgtaken veilig kunnen blijven uitoefenen, veilig voor zichzelf, hun naasten en de maatschappij, luidt het onverbloemd in een boodschap van beide syndicaten en de boegbeelden Reinier Hueting (voorzitter) en Thomas Gevaert (voorzitter specialisten) voor ASGB/Kartel, plus die van de Bvas met Philippe Devos (voorzitter) en Marc Moens (erevoorzitter).

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.