Vlaamse regering miskent de kleinschalige huisartsenpraktijk (Bvas)

Vorig jaar schrapte de Vlaamse regering al de vestigingspremie voor startende huisartsen. Ook de subsidie voor telesecretariaat, vooral interessant voor solo-en duopraktijken, wordt afgeschaft. De hervorming van Impulseo is volledig op maat van grote en multidisciplinaire eerstelijnspraktijken getekend. De Vlaamse regering bezegelt zo het lot van de kleinschalige huisartsenpraktijken.

Dat is de conclusie van de Bvas. De afschaffing van de vestigingspremie van 20.000 euro voor huisartsen die zich vestigen of verhuizen naar een huisartsenarme zone op 1 juli vorig jaar, was al een een teken aan de wand. De vrijgekomen middelen gaan nu vooral naar de promotie van ‘brede eerstelijnspraktijken’ die in een netwerk met andere eerstelijnsdisciplines samenwerken, analyseert het syndicaat.

Naar de exit

Ondanks heftig protest van Bvas blijft de Vlaamse regering huisartsen die solo of in duo werken naar de exit begeleiden, luidt de reactie. "In de plaats van de vestigingspremie komt er weliswaar onder meer een extra renteloze lening van 10.000 euro, maar die is te gebruiken voor extra ruimte of infrastructuur, voor het investeren in multidisciplinaire samenwerking en opleiding."

"Om grote praktijken nog meer te bevoordelen, koos de Vlaamse regering er ook voor om de premie voor telesecretariaat te beperken. Enkel startende huisartsen zullen die premie van maximum 3.400 euro nog kunnen aanvragen voor maximum vijf jaar. Voor huisartsen die nu met een telesecretariaat werken, en dat zijn vooral solo- en duopraktijken, wordt een uitdoofscenario van twee jaar voorzien."

In dezelfde strategie, zo analyseren dr. Dirk Scheveneels, Bvas-ondervoorzitter, en dr. Marc Moens, Bvas erevoorzitter en voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat, past de oproep om proefprojecten in te dienen voor de oprichting van ‘brede eerstelijnspraktijken’. Dat zijn praktijken op één of meerdere locaties waar bij voorkeur meerdere huisartsen samenwerken “met minstens één maar bij voorkeur meerdere andere eerstelijnsdisciplines onder één gemeenschappelijk en gedeeld zorgbeleid en vanuit een gemeenschappelijk dossiersysteem”.

Bvas zweert bij de vrije keuze van praktijkvorm voor elke huisarts, al naargelang de situatie. Kleinschaligheid heeft ook belangrijke voordelen zoals directheid van contact en toegankelijkheid. De systematische discriminatie van de vele huisartsen die solo of in duo werken, maar eveneens multidisciplinair samenwerken, is zowel contraproductief, zoals de wachtlijsten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk ons leren, als fnuikend voor het vrije initiatief, besluiten beide syndicale voormannen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Miguel DERIJCKE

  28 november 2021

  Laten we het anders stellen:
  Er is geen tekort aan artsen , wel een tekort aan praktijken ...
  Zoals een solo-arts het duidelijk stelt , een solo praktijk wordt ingenomen door 2.5 hyperopgeleide artsen plus administratief hulp , de facto minder praktijken verspreid over het land...

 • Marc DE MEULEMEESTER

  23 november 2021

  Je moet " genieten " van een ijzersterke Gezondheid en een ijzeren wil om als solo praktijk beoefenaar de administrative komma neukerij te overleven !
  Troost U : als je er het bijltje bij neerlegt hebben ze 2,5 jonge dokteurs + 3 administratieve bedienden nodig om je praktijk op hetzelfde niveau draaiende te houden !

 • Christian DE MILD

  23 november 2021

  Ook hier spreekt de Vlaamse regering weer met een dubbele tong en discrimineert zij respectloos de kleinschalige huisartsenpraktijken.

 • Joke BARZEELE

  22 november 2021

  Een dolk in de rug van de huisarts!! Net nu we zo hard onder druk staan om alle covidtelefoons te beantwoorden gebeurt dit. Mijn telesecretariaat is goud waard om de telefoons te stroomlijnen!
  Wij doen momenteel een groot deel van het werk dat de contacttracing eigenlijk zou moeten doen. Zij krijgen miljoenen subsidies om hun werk onvoldoende te doen. Wij doen wat we kunnen en worden bestraft...
  Zielige evolutie...

 • Evelien Bernaers

  22 november 2021

  Als aanvulling op het belang van vrije keuze moet er tevens opgemerkt worden dat niet elke arts ervoor kiest om solo-duo te blijven: gezien het schrijnende tekort raken vacatures amper ingevuld. Mensen die dus genoodzaakt zijn om alles alleen of met twee te rooien worden zo verder in de put geduwd.

 • Rufij BAEKE

  22 november 2021

  Daartegen moet krachtig verzet volgen * toen ik actief was bij Vlaams ArtsenSyndicaat als beheerder en voorzitter en ook binnen Syndicaat Vlaamse Huisartsen ,stond vrije keuze van praktijkvorm voorop * LAAT DAT ZO BLIJVEN

  Rufij BAEKE - gepensioneerd huisarts - Kaprijke

  www.heart-saver.eu