Verzekeringscomité verlengt periode oud model geneesmiddelenvoorschriften niet

Ondanks duidelijke communicatie vanuit het Riziv en de betrokken stakeholders sinds juli 2019 zijn er nog een aantal vragen op het terrein rond het geneesmiddelenvoorschrift, stelt het verzekeringscomité vast. Een verlenging van de overgangsperiode komt er toch niet. Wel dringt het comité er bij apothekers en ziekenfondsen op aan om pragmatisch om te gaan met probleemsituaties.

Het verzekeringscomité beklemtoont dat de patiënt, noch administratief, noch financieel de dupe kan zijn van de situatie. Ook voor de apothekers moet de hinder beperkt zijn. Het verzekeringscomité roept daarom voorschrijvers op om in de eerste plaats steeds elektronisch voor te schrijven en bij uitzonderlijk voorschrijven op papier enkel het nieuwe model te gebruiken. Het verzekeringscomité monitort de evolutie op het terrein.

Meer coherent

Nog eens wordt beklemtoond dat het oude voorschriftenmodel niet meer geldig is sinds 1 februari. De periode waarbinnen de apotheker een geneesmiddel aan de patiënt kan afleveren en de periode waarin dit geneesmiddel wordt vergoed, zijn nu vereenvoudigd en afgestemd. De vervaldatum wordt nu duidelijk aangegeven. Een meer coherente regel, die voor transparantie zorgt voor de patiënten en die de volksgezondheid centraal stelt.

Wijzigingen: geheugensteuntje

Voorschrijvers kunnen een gepersonaliseerd voorschrift afdrukken

Via de webtoepassing MyRiziv kunnen voorschrijvers hun eigen gepersonaliseerde voorgecodeerde voorschriften afdrukken met daarop hun naam, voornaam, barcode en RIZIV-nummer.

Meer info:

·         Het nieuwe model van geneesmiddelenvoorschrift

·         Elektronisch voorschrijven verplicht sinds 1 januari 2020

> Lees ook: balans na 1 weekend nieuw voorschriftmodel: 30% problematisch

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.