"Vas redt autonomie CRA"

Vorige vrijdag keurde de ministerraad het besluit goed rond de structurele financiering van de CRA in de woonzorgcentra (WZC's) en centra voor kortverblijf. Op vraag van het Vlaams Artsensyndicaat (Vas) werd naar eigen zeggen de bijkomende voorwaarde geschrapt dat de CRA zijn prestaties moet leveren in de gebouwen van het woonzorgcentrum.

Tot en met 30 juni 2020 was de financiering van de prestaties van de coördinerend en raadgevend arts (CRA) via de basistegemoetkoming voor zorg beperkt tot bewoners die zijn opgenomen in een WZC met bijkomende erkenning (de vroegere ‘RVT’, rust- en verzorgingstehuizen).

Wegens de cruciale rol van de CRA in de beheersing van het coronavirus en het algemeen medisch beleid in het WZC werd deze financiering tijdelijk uitgebreid naar alle bewoners. Dus ook bewoners die verblijven in een woongelegenheid WZC zonder bijkomende erkenning (de vroegere ‘ROB’, rustoorden voor bejaarden) of een woongelegenheid centrum voor kortverblijf. Aan deze bijkomende bezoldiging koppelde de Vlaamse regering evenwel de voorwaarde dat de CRA’s hun prestaties moeten leveren in de gebouwen van het WZC al dan niet met bijhorend centrum voor kortverblijf.

Verplichte aanwezigheid

Het Vas heeft zich met klem verzet tegen de verplichte aanwezigheid van de CRA van minstens twee uur en twintig minuten per week per dertig opgenomen bewoners in het WZC zelf. Wegens de bestaande informatiesystemen tussen de CRA ’s en de WZC's betrof het een onnodige voorwaarde om de functie van CRA correct uit te oefenen. Op het terrein zou dergelijke eis de combinatie met een klassieke praktijkvoering in een autonome huisartsenpraktijk onhaalbaar hebben gemaakt.

Die verplichte aanwezigheid had al tot veel ongerustheid onder de huisartsen geleid.

"We zijn dan ook verheugd vast te stellen dat de Vlaamse overheid gehoor heeft gegeven aan onze bekommernis. Door het besluit van 7 mei 2021 wordt de uitbreiding van de financiering van de CRA naar alle bewoners in het WZC en centrum voor kortverblijf type 1 structureel verankerd in de regelgeving", reageert dokter Moens, Vas-voorzitter.

"En, minstens even belangrijk, de verplichting om de activiteiten binnen de muren van de voorziening/centra te presteren, wordt hierbij niet langer vereist. Het Vlaams Artsensyndicaat dankt de Vlaamse regering voor deze correcte en blijvende financiering voor de buitengewone inzet van CRA ‘s, gelet op hun cruciale rol in het medisch beleid van de woonzorgcentra en in de beheersing van infecties in het bijzonder.'

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.