Vandenbroucke: “Attest arbeidsongeschiktheid moet signaal zijn tot begin herstel”

Tijdens de afscheidsplechtigheid voor ASGB/Kartelboegbeelden Reinier Hueting en Rita Cuypers ging federaal gezondheidsminister Frank Vandenbroucke in op twee sleuteldossiers. Intussen liep er breaking news binnen van de Bvas, waar voorzitter Philippe Devos ontslag neemt.

Beide gelauwerde syndicalisten bedacht hij met een flinke dosis lof nadat hij diezelfde lof al had toegezwaaid had aan het hele (huis)artsenkorps ‘dat uiterst belangrijk is tijdens de crisis  en nog steeds helpt voorkomen dat ze verergert.’

Voormalig ASGB-directeur en juriste Rita Cuypers werd door de minister in het zonnetje gezet wegens haar sterke engagement, haar loyauteit en vastberadenheid. “Ze hielp mee om de rol van de CRA’s op te waarderen, aan de uitwerking van het gmd, aan de ziekenhuiswet, het functioneren van de medische raad, de structurering van de erelonen. Verder bouwde ze aan de samenwerkingsverbanden, zowel op ziekenhuis- als huisartsenniveau. Ze was in zekere zin de beste ledenwerver aller tijden voor het ASGB door mee conflicten op te lossen in groepspraktijken en samenwerkingsvormen.”

Reinier Hueting prees hij alleen al om het feit dat het moeilijk wordt om zijn grote schoenen te vulle:  twee opvolgers zijn immers nodig om zijn taken over te nemen. “Dokter Hueting is een begenadigde dossierveelvraat. Hij bezit de gave om dossiers snel tot hun essentie te brengen en strategisch te doorgronden. Ook heeft hij een reputatie van integriteit en loyauteit.”

Brandende dossiers

Brandende dossiers waarover VDB het achterste van zijn tong nog niet wou laten zien zijn de meerjarenbegroting en de hervorming van de ziekenhuisfinanciering/netwerken, naast een gesprek met de farma over het geneesmiddelenbeleid. “Ik wil hier nog zeer goed over nadenken over hoe we dit gefaseerd in overleg gaan aanpakken.”

Wel twee andere dingen wou de minister aanstippen:

1 – het beleid geestelijke gezondheidszorg, waar Vandenbroucke de puntjes op de i zette. “Dat beleid wordt NIET een op zichzelf staande zuil binnen het Riziv en NIET alles zal worden terugbetaald in de GGZ. WEL zullen we een nieuw aanbod tot stand brengen om een kritische lacune op te vullen. WEL willen we de orthopedagoog, klinisch psycholoog en anderen goed inbedden bij de huisarts, psycholoog, kinderpsychiater. Dat alles met een investering van 152 miljoen.”

2 – “De langdurig zieken weer aan het werk krijgen kan tot tientallen miljoenen opbrengen als we hen perspectief op werk bieden. Dat perspectief alleen al is helend voor de gezondheid en het gezondheidscontinuüm. Het attest ‘arbeidsongeschiktheid’ van de huisarts moet een signaal zijn van een begin van herstel.

De opvolgers van dokter Hueting – Michel Creemers (huisartsen) en Thomas Gevaert (specialisten) staken de loftrompet voor de gevierde Kartelmedewerkers. Ook GBO-voorzitter Paul Demunck deed dat namens de andere kant van de taalgrens.

  • Rita regelde veel associatieverbanden, we wist waar gevoeligheden van huisartsen en specialisten lagen. (Michel Creemers)
  • “U verbergt uw mening niet” (Paul Demunck over Rita Cuypers).
  • “De gunstige uitslag van de verkiezingen van 2018 voor het Kartel kwam er in niet geringe mate ook door de representatieve kracht van dr. Hueting voor de huisartsen. Bewondering koester ik voor je nauwkeurig dossierkennis en de zeer snelle assimilatie van de taal van Voltaire.” (Paul Demunck over dr. Hueting).
  • “Nu kunnen we elkaar weer ‘zoomloos’ en ‘ongemaskerd’ zien. Reinier was de ruggengraat de voorbije jaren, had het ASGB-DNA, was niet de man van het ellebogenwerk maar wel van de dialoog. Hij bedreef geen ‘politique politicienne’ en was daardoor ook voor mij een drijfveer om actiever te worden binnen het ASGB. Met je welverdiende pensioen verdwijnt veel wijsheid uit het ASGB, ciao’, wuifde Thomas Gevaert zijn voorganger uit naar Venetië, diens nieuwe woonplaats.

Dankwoord

Beide gelauwerden legden elk eigen accenten in hun dankwoord. Zo verwees Rita Cuypers naar wijlen Marcel Debrabanter die haar sterk geïnspireerd had met zijn uitspraak dat werken voor het ASGB een ‘commitment’ is, een eer. “Over vier decennia drukten vier voorzitters hun eigen stempel. De dokters Debrabanter, Roex, Rutsaert en Hueting. De laatste met onder meer Impulseo, de aanzet tot een grondige hervorming van de  nomenclatuur, de uitdieping van de wachtposten. Nu bekijken hoe we het programma verder kunnen realiseren op een moment dat ideologische tegenstellingen afgezwakt worden.”

Reinier Hueting noemde Rita Cuypers  ‘koningin Impulseo’. Impulseo, voor hem een zeer belangrijke stap in de huisartsgeneeskunde. “Hopelijk wordt dat niet verbouwd in een richting die we niet willen.”

“Ik som niet de verworvenheden op van de laatste 20 jaar, wel wat NIET veranderd is”, zei hij tot slot nog. Vier dingen zette hij voorop. Niet veranderd is:

1 – de grote schrik voor veranderingen sowieso bij het artsenkorps.

2 – geen besef bij vele collega’s waar beroepsverenigingen voor staan: dat komt ook door de tergend trage besluitvorming, via de gdpr kun je nog nauwelijks je doelgroep bereiken: dat moet opgelost worden.

3 – de administratieve overlast blijft. Waarom heeft de overheid een ingeworteld wantrouwen tegen iemand die zijn beroep goed wil uitvoeren? We verliezen veel tijd met allerlei zaken aan te vinken, te melden wat we gedaan hebben  en wat we gaan doen. Dit moet eenvoudiger kunnen met de inzet van elektronica die bijvoorbeeld makkelijker outliers kan opsporen.

4 – De ziekenhuisfinanciering is nog niet veranderd, maar zolang de ziekenhuizen gefinancierd worden door artsenhonoraria en de opbrengst van de apotheek, zal er niets veranderen. Laat ons de discussie over een billijk artseninkomen open aangaan.”

> Breaking: Philippe Devos neemt ontslag als Bvas-voorzitter

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.