De ene derdebetalersregeling is de andere niet

De bekendgemaakte opheffing van het verbod derdebetaler door huisartsen op 1 januari riep veel vragen op. Verplichte of facultatieve sociale derdebetaler, honorariumtoeslagen en niet-geconventioneerde artsen, wat is mogelijk, wat is verboden....Vandaag verduidelijkt het Riziv een en ander in een uitvoerig bericht op zijn site.

Zo blijft de sociale derdebetaler voor Omnio's of rechthebbenden verhoogde tegemoetkomling die op raadpleging komen en in voege was sinds 2015, verplicht. Dat geldt ook voor Omnio's die in een huisartsenpraktijk langskomen tijdens de wachtdienst. Een huisarts is ook verplicht de derdebetaler toe te passen voor het zorgpad diabetes (type 2, 102852) als de patiënt (zelfs een niet-Omnio) daarom vraagt. Het is niet mogelijk om via een specifieke arts-patiëntovereenkomst aan deze wettelijke verplichting te ontsnappen, luidt het.

Geldt de verplichte derdebetaler alleen voor geconventioneerde huisartsen? "Nee, ze geldt ook voor niet-geconventioneerde huisartsen. "En mag ik als niet-geconventioneerde huisarts een Omnio vragen om extra te betalen voor een prestatie verplichte derdebetaler?"Ja, luidt het Riziv-antwoord.

Deze keer gaat het om het nieuwe systeem dat op 1 januari in werking trad: derdebetaler is mogelijk voor alle gezondheidsprestaties, ongeacht het patiëntenstatuut, aangezien het verbod op derdebetaler voor consulten, visites en advies is afgeschaft. Een huisarts kan nu dus kiezen of hij al dan niet derdebetaler toepast, behalve bij verplichte derdebetaler in specifieke gevallen. "Als hij besluit de derdebetalersregeling toe te passen, moet hij de tarieven van het akkoord in acht nemen. Hij kan in dat geval dus geen extra honorarium vragen."

Akkoord medicomut: eten en drinken voor huisartsen en specialisten

> Derdebetaler voor huisartsen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.