Tips om inburgering e-health te versnellen

Digitale toepassingen worden verschillend gebruikt in de gezondheidszorg, afhankelijk of dat gebeurt door de zorgverlener of de zorggebruiker. Denk aan online inzage. Visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden kunnen het gebruik van e-health versnellen.

Dat blijkt uit de zesde editie van de eHealth-monitor van Nictiz (Nederlands expertisecentrum e-health) en het Nivel (instituut eerstelijnszorg). Ze geven vier tips.

Onder meer het gebruik van elektronische patiëntendossiers blijkt toe te nemen boven de Moerdijk. En in de ouderenzorg gebruiken zorgverleners steeds vaker toezichthoudende technieken. Zorggebruikers zoeken via internet of apps antwoorden op hun vragen over gezondheid en ziekte. Daarnaast houden ze steeds vaker digitaal hun lichamelijke activiteit bij. In 2020 is het in Nederland wettelijk verplicht dat iedere zorggebruiker online zijn/haar medisch dossier kan inzien.

Zowel zorgverleners als -gebruikers moeten de meerwaarde van e-health inzien en over de nodige digitale vaardigheden beschikken. De meeste verpleegkundigen en medisch specialisten zijn positief over online inzage. Bij huisartsen zien we door de jaren heen een wisselend beeld. Onder veel artsen heerst nog bezorgdheid over de effecten van online inzage. Zij denken dat er zorggebruikers zijn die moeite hebben met het interpreteren van gegevens of dat ze niet altijd bewust met hun gegevens omgaan. Daarentegen verwachten veel zorggebruikers juist dat online inzage hen meerwaarde gaat bieden. 

Aanbevelingen

Beleidsmakers kunnen deze aanbevelingen gebruiken voor nieuw beleid, belangengroepen in de communicatie met hun achterban en bij het prioriteren van hun activiteiten.

1 - Zet e-health in vanuit een heldere visie en beleid die bekend zijn onder medewerkers.

2 - Faciliteer zorgverleners in aanbod en gebruik van e-health. Een zorgverlener moet weten welke mogelijkheden voor e-health er op de markt zijn en hoe ze kunnen worden ingezet.

3 - Faciliteer zorggebruikers in het gebruik van e-health. Ondersteun hen bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden en zorg voor begrijpelijke handleidingen.

4 - Stel een onderzoeksagenda op voor onderzoeksorganisaties en faculteiten met een overzicht van de nodige kennis en met de te onderzoeken onderwerpen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.