Opsporingstests: terugbetalingsvoorwaarden verduidelijkt (Riziv)

Het Riziv laat weten dat het klaar is met zijn huiswerk voor de terugbetaling van tests opsporing coronavirus. Het gaat om 3 soorten testen: moleculair, antigenen en serologisch (antistoffen). Het is wel nog wachten op de publicatie van het ad-hocbesluit zodat dit ook in werking treedt. Het terugbetalingstarief ligt op 9,6 euro.

Wat de PCR- en antigentests betreft, zijn de "spelregels" al vastgesteld en gepubliceerd door het Riziv. Zo wisten we bijvoorbeeld dat de eerste volledig werden vergoed als ze correct werden uitgevoerd, door een laboratorium dat voldoet aan de kwaliteitseisen, volgens de richtlijnen van de Risicomanagementgroep zoals die te lezen vallen op de site van Sciensano.

Het Riziv heeft zojuist bijgewerkte details over deze voorwaarden online gezet, op een overzichtspagina die deze keer ook de serologische tests bevat. 

De voorwaarden hiervoor zijn geldig bij publicatie van het KB. Tot deze publicatie "blijft het verboden om de patiënt of de verplichte zorgverzekering te belasten voor serologisch onderzoek" (*), staat in vetgedrukte tekst op de site.

Grenzen

Serologische tests hebben hun grenzen, aldus het Riziv. Als beperkingen geldt bijvoorbeeld het feit dat ze het niet mogelijk maken om vast te stellen of een persoon besmet of besmettelijk is tijdens de eerste week van de symptomen. Of het feit dat niet bekend is hoe lang antistoffen bescherming bieden. Deze tests zijn "zeker niet geschikt als een diagnostische test bij een acute ziekte," beklemtoont het. Daarom worden ze alleen vergoed in de volgende vier specifieke indicaties (verstrekking 554971-554982 (serologische test)):

·      Bij gehospitaliseerde patiënten met een suggestief klinisch beeld voor covid-19 waarbij er discrepantie is tussen de moleculaire opsporingstest en een CT-scan, minimum 7 dagen na de start van de symptomen.

·      Bij ambulante of gehospitaliseerde patiënten die een suggestief en langdurig klinische beeld hebben voor covid-19 maar een negatief resultaat op de moleculair test verkregen of niet binnen de 7 dagen na de start van de symptomen konden getest worden via een moleculaire test, minimum 14 dagen na de start van de symptomen.

·      In de context van differentiële diagnose bij een atypische klinische presentatie, minimum 14 dagen na de start van de symptomen.

·      Om de serologische status te onderzoeken bij zorgverleners en personeel dat werkt in ziekenhuizen, klinische labs of ‘collectiviteiten’ met een hoge besmettingsgraad (covid-diensten, woonzorgcentra of klinische labs) in het kader van lokaal risicomanagement.

Naast deze indicaties zijn er een aantal voorwaarden, zoals de eis dat de test wordt voorgeschreven door een arts, met vermelding van de indicatie en de doelgroep, dat het gebruikte testmateriaal wordt aanbevolen door Sciensano en dat de geanonimiseerde resultaten aan deze laatste worden gerapporteerd.

Geen supplement

"Voor de antilichaamtest (serologische test) betalen we 9,60 euro terug", vult het Riziv (*) aan. De dienst wordt uitgevoerd door een specialist in klinische biologie, en dit maximaal twee keer per periode van 6 maanden. "Er zal geen persoonlijke tussenkomst van de patiënt zijn; er kan geen supplement worden gevraagd", zegt het Riziv nog. De verplichte ziektekostenverzekering vergoedt de in de arbeidsgeneeskunde gebruikte serologische tests niet.

 (*) het bedrag is 46,81 euro voor de moleculaire detectietest (PCR) en 16,72 euro voor de antigendetectietest.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.