Syndicaal huisartsenfront: aangepast testbeleid volgt huisartsenvoorstel

"De gezamenlijke actie van de verschillende artsenverenigingen na de beslissing over de teststrategie op de IMC van 27/11/2021 was vrij uniek maar maakte dat de huisartsen met één stem konden spreken. Wij zijn dan ook blij dat er naar de huisartsen geluisterd is en dat de teststrategie die wij vorige week hadden neergelegd ook in grote lijnen overgenomen is."

Dat is in een notendop de reactie van zowel Bvas, ASGB/Kartel als Domus Medica.

Ze lichten hun visie nog eens toe: "De nieuwe teststrategie stelt duidelijk dat gevaccineerden één test zullen krijgen op dag 5. Dit is belangrijk om voldoende hoogrisicocontacten die besmet geraken te detecteren om zo de ketens van besmettingen te stoppen. Ook de quarantaine tot de uitslag van de test is in het voorstel opgenomen. Ook wij begrepen dat het niet voor iedereen haalbaar is om de volledige quarantaine vol te maken. Wij denken dat er een goed compromis gevonden is door de mogelijkheid te bieden om de quarantaine vanaf dag 4 te verbreken op voorwaarde dat er dagelijks een zelftest wordt afgenomen die van zelfsprekend negatief moet zijn."

"Wij willen hierbij absoluut onderschrijven dat het belangrijk is dat burgers, indien zij de quarantaine verbreken vanaf dag 4, de gekende voorzorgsmaatregelen (mondmasker, afstand houden, handhygiëne, …) blijven respecteren en hun contacten tot het absolute minimum beperken om mogelijke verdere transmissie te vermijden."

"Wij zijn ook blij te vernemen dat er nieuwe tools in werking treden die het mogelijk moeten maken voor hoogrisicocontacten om zonder contact met de huisarts een testcode aan te maken en een quarantaine-attest te verkrijgen. Wij roepen dan ook elke burger op om hier maximaal gebruik van te maken."

"Ten slotte willen wij benadrukken dat het belangrijk is dat we zowel vanuit de artsen als vanuit de politiek terug dezelfde boodschap kunnen geven aan de burgers. In een 4de golf, die een enorme belasting legt op de zorg en de maatschappij, is het voor de burgers niet evident om te weten wat ze moeten doen. Duidelijke, uniforme en eenvoudige communicatie vanuit alle geledingen (politiek, wetenschap, experten, artsen, …) is daarom heel belangrijk. We zijn tevreden dat we overeenstemming hebben gevonden."

Ondertekend,

Bvas: Dr. Luc Herry, Dr. Jos Vanhoof, Dr. Marc Moens
Domus Medica: Dr. Roel Van Giel
Kartel: Dr. Thomas Gevaert, Dr. Michel Creemers, Dr. Paul De Munck

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.