Supersnel KB moet deontologisch platform Mdeon van faillissement redden

Een Koninklijk Besluit dat afgelopen woensdag werd gepubliceerd, legt een noodgreep vast om de vzw Mdeon van het faillissement te redden. Er wordt een retributie ingevoerd voor de farmaceutische firma's die langs Mdeon moeten passeren voor hun congressen. De coronacrisis legde Mdeon immers financieel zo goed als droog.

Mdeon is een gemeenschappelijk deontologisch platform van 29 verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, paramedici, ziekenhuistechnici, groothandelaars-verdelers, de farma-industrie en de industrie van medische hulpmiddelen en dentaaltechnische bedrijven. Het tracht transparantie te bevorderen voor informatie over en promotie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Door de coronacrisis balanceert de vzw evenwel op de rand van het faillissement.

Hoezo?

De belangrijkste inkomstenbron bestaat in een vergoeding van farmaceutische bedrijven die wetenschappelijke conferenties organiseren en daarom een visum aanvragen bij de vzw. Door de coronacrisis zijn er echter nauwelijks geen conferenties georganiseerd in 2020, en heeft de vzw bijgevolg ook nauwelijks inkomsten.

Volgens bestuurslid Christophe Dekoninck kregen de inkomsten sinds maart vorig jaar, het begin van de pandemie, een knauw van zowat 70% door de terugval in de aanvragen. "We hadden wel een buffer om één jaar te overbruggen, maar langer was moeilijk haalbaar. De wet voorziet wel dat we vergoedingen mogen vragen."

Retributie

Daarom kwam op 7 januari het KB tot stand dat volgens staatsbladnormen supersnel werd gepubliceerd, met name op 13 januari of amper een week nadien. Met het besluit wordt een retributie ingevoerd voor de vzw “om haar financiële situatie te stabiliseren” luidt het letterlijk.

Die retributie wordt gezocht bij de firma’s die wettelijk verplicht zijn om Mdeon van wetenschappelijke conferenties op de hoogte te brengen. Ze moeten dat doen voor 31 mei maar zullen al vanaf nu om een retributie worden gevraagd om de broodnodige continuïteit van de werking van Mdeon te verzekeren. Deze betalingsverplichting geldt alleen tijdens de coronacrisis (kennisgevingen in 2021).

Het KB verschijnt zelfs zonder dat de termijn voor een advies aan de Raad van State van 30 dagen wordt gerespecteerd, omdat “het risico reëel is dat de publicatie voor 1 januari 2021 niet zal lukken”. Men wil dus zeer snel gaan en die adviestermijn kortsluiten om te vermijden dat Mdeon kapseist.

Ingedekt

Bovendien dekt men zich juridisch al in tegen problemen: “Een laattijdige publicatie zou er ook toe leiden dat in 2021 sommige kennisgevingsplichtigen onderworpen worden aan een retributie en andere niet, afhankelijk van op welk moment zij de kennisgeving doen. Dit zou de toepassing van het gelijkheidsbeginsel in het gedrang brengen.”

Het KB vermeldt deze tarieven:

  • voor de kennisgeving van een bestand: 250 euro;
  • voor de kennisgeving van een rechtzetting van een bestand: 50 euro.

 

> Lees ook: Mdeon weer erkend voor ruim twee jaar

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.