Sociaal statuut niet toegekend? Meer dan 800 bezwaarschriften

Een nieuwe werkgroep zal binnen het Riziv werk maken van de 811 bezwaarschriften ingediend door artsen die de activiteitsdrempel niet haalden, maar toch vinden dat ze recht hebben op het sociaal statuut. Dit doet denken aan een zaak die enkele jaren geleden aan het licht kwam: een aantal ziekenfondsadviseurs bleken het sociaal statuut te ontvangen.

Sinds het toepassingsjaar 2017 moeten artsen een activiteitsdrempel halen om het bedrag van het sociaal statuut te kunnen ontvangen. Het volledige bedrag wordt toegekend aan huisartsen die bij het Riziv 25.000 euro geattesteerd hebben. Wie maar 12.500 euro geattesteerd heeft, krijgt een lager bedrag.

Het Riziv biedt artsen die de activiteitsdrempel niet haalden de mogelijkheid om alsnog hun zaak te bepleiten: ze kunnen vragen dat hun activiteit geassimileerd wordt met die van artsen die de activiteitsdrempel wel haalden.

In het medicomut-akkoord 2018-2019 staat dat de medicomut de verschillende situaties zal inventariseren en voor sommige artsen een structurele oplossing uitwerken. Die collega’s moeten dan niet elk jaar opnieuw een bezwaarschrift indienen.

Het Riziv heeft 811 assimilatieaanvragen gekregen. In een eerste fase werden ze in een kleine 40 categorieën opgesplitst. Sommige artsen kwamen in meer dan één categorie terecht, wat aantoont hoe uiteenlopend de organisatie van de artsenpraktijk kan zijn. Er zijn zeer specifieke gevallen, zoals artsen die in een transfusiecentrum of op een luchthaven werken. Daarnaast zijn er grotere groepen, zoals artsen van wie de activiteit groepsgewijs gefactureerd wordt door een diensthoofd of artsen die verbonden zijn aan een centrum dat binnen een Riziv-conventie functioneert. Of ook: artsen die een managementfunctie in een ziekenhuis hebben.

Een werkgroep zal zich in het voorjaar over ieder dossier buigen. Het is uitkijken welke conclusies dat oplevert. Mogelijk staan hier twee fracties tegenover elkaar. Enerzijds, de collega’s die vinden dat het sociaal statuut moet voorbehouden worden voor artsen die echt in de praktijk staan: zij argumenteren dat een arts die in loondienst werkt niet langer het bedrag van het sociaal statuut moet krijgen. Anderzijds, de collega’s die pleiten voor een soepeler houding.

Dat debat flakkerde opnieuw op eind 2014, parlementaire vragen incluis. Er was toen gebleken dat sommige ziekenfondsadviseurs het bedrag van het sociaal statuut ontvingen. Deze groep vertegenwoordigt een zeer kleine minderheid van de 811 gevallen die voorliggen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.