Geïntegreerde zorg: proefprojecten bijgestuurd

In vergelijking met de voorwaarden van Maggie De Block voor de proefprojecten geïntegreerde zorg vonden enkele wijzigingen plaats. De nieuwe versie werd door de ministerraad goedgekeurd op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Nu moet de Raad van State zijn zegen nog geven.

Het vorige KB kwam er onder Maggie De Block (KB 31 juli 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekercomité van het Riziv overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg).
De voornaamste wijzigingen zijn:

  • de mogelijkheid dat een team van medewerkers kan instaan voor het integratiemanagement
  • de invoering van het begrip pseudo-code
  • de verduidelijking van de Quadruple Aim-doelstelling
  • de toevoeging van een wettelijke basis voor de bijlagen van de overeenkomst met elk proefproject
  • de mogelijkheid tot verlenging van de overeenkomsten met de proefprojecten met een jaar
  • de opheffing van alle bepalingen met betrekking tot de berekening van de budgetgarantie en de efficiëntiewinsten
  • de aanpassing van de financiering van de proefprojecten doordat wordt voorzien in een forfaitaire tegemoetkoming voor effectief verwezenlijkte acties van een project
  • de schrapping van de verwijzing naar het wetenschappelijk team (FAITH.be)

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

> Lees ook voor de regeling De Block: Geïntegreerde zorg - projecten geselecteerd

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.