Pandemiewet: centrale 'Big Brother' database afgewend (Bvas)

Het voorontwerp van de pandemiewet bevatte twee artikels die bedoeld waren om een unieke databank voor elektronische voorschriften op te richten. Naar eigen zeggen door zelf tussen te komen bij de Europese Commissie kon Bvas verkrijgen dat de regering beide artikels schrapte. "Zo werd het gevaar van een centrale ‘Big Brother’ database afgewend."

"Ook de maatregel die andere personen zou toelaten handelingen uit te voeren die voorbehouden zijn aan beroepsbeoefenaars, werd afgevoerd", luidt het nog. 

Bvas kwam tussen op advies van Bruno Fonteyn, advocaat in biomedisch recht, nadat de Belgische regering de Commissie in kennis had gesteld van een "voorontwerp van wet houdende maatregelen ter beheersing van de Covid-19 pandemie.”

Centrale databank elektronische voorschriften

Dit voorontwerp omvatte de oprichting van een databank van alle elektronische voorschriften inclusief andere voorschriften dan die voor geneesmiddelen, die exclusief en centraal zou worden beheerd door de FOD, het FAGG, het eHealthplatform en het Riziv. "Met andere woorden: een Big Brother in handen van de overheid."

"Bovendien was het de bedoeling om "personen toe te staan handelingen te verrichten die zijn voorbehouden aan beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, als bedoeld in de wet op de uitoefening van gezondheidszorgberoepen", met andere woorden om iedereen toe te staan de geneeskunde uit te oefenen."

Commissie reageerde

Het voorontwerp van wet was ingediend in het kader van de TRIS-procedure[1], die bepaalt dat de lidstaat een wetsontwerp niet in werking kan doen treden voordat elke Europese burger de gelegenheid heeft gehad zijn opmerkingen aan de Commissie kenbaar te maken.

Als de Commissie reageert, is het aan de lidstaat om zijn voorontwerp aan te passen. Dat is precies wat er gebeurd is nadat de advocaten van Bvas de Commissie een nota bezorgden met ernstige bezwaren tegen dit voorontwerp.

"BVAS is verheugd dat in het wetsvoorstel dat de Kamer in eerste lezing aanvaardde, elke verwijzing naar de oprichting van een centrale database met elektronische voorschriften geschrapt is. Onze tussenkomst bij de Europese Commissie heeft resultaat opgeleverd. Ook de wijziging van de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen is uit de tekst verdwenen", besluiten dr. Philippe Devos, voorzitter Bvas, en zijn bestuursleden dr. Jos Vanhoof, en dr. David Simon.

[1] TRIS is de afkorting van Technical Regulations Information System

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.