Jong Domus gaat over tot attestenstaking

"Wegens de huidige ernst van de crisis voelen wij ons gedwongen vroegtijdig actie te ondernemen om de administratieve overbelasting bij huisartsen een halt toe te roepen en op die manier terug ruimte te maken voor de noodzakelijke patiëntenzorg", zegt Jong Domus in een mededeling naar onder meer het beleid en de ziekenfondsen. Vandaar een attestenstaking.

Vorige week meldde onze nieuwsbrief nog de recentste cijfers van arts in nood waaruit bleek dat attesten op zich al de sterkste oorzaak waren van conflicten tussen (huis)artsen en patiënten. Deze attesten veroorzaken een sterke belasting en in deze stresserende tijden is dit de druppel die de emmer doet overlopen, blijkbaar.

Jong Domus verwijst ook naar de cijfers van de ZorgSamen en de recente bevraging van Domus Medica die aantonen aan dat de psychische belasting en de continue druk op de praktijk in deze crisis voor vele huisartsen zwaar valt. Volledigheidshalve voegen we er onze eigen enquête aan toe die een maand eerder, eind augustus, dezelfde pijnpunten blootlegde.

"Jong Domus wil ten allen tijde vermijden dat we zoals in maart-april 2020 de niet-dringende zorg moeten uitstellen. Wij zijn van mening dat dergelijks een bijzonder negatieve invloed heeft op zowel de fysieke als mentale gezondheid van onze bevolking. Het is hoegenaamd niet haalbaar om de vaak overbodige administratieve taken die we voor de coronacrisis al op ons bord kregen te combineren met de extra belasting van de COVID19-zorg."

Anthony Dheere (foto) van Jong Domus wijst erop dat ze al verschillende malen aan de alarmbel trokken. "Reeds bij de start van de crisis in maart gaven wij aan dat er dringend werk moest gemaakt worden van administratieve vereenvoudiging. Al snel bleek dat meerdere instanties wilden meewerken, maar nog andere werkten ons tegen. Een half jaar verder zijn er alleen maar attesten bij gekomen. Dit pikken wij niet meer."

Vandaar de beslissing tot een attestenstaking. "Vanaf nu zal geen enkele jonge huisarts verbonden met Jong Domus en bij uitbreiding elke huisarts die ons initiatief ondersteunt nog oneigenlijke attesten voorzien. Er zal de komende maanden ook slechts één uniform afwezigheidsattest gebruikt worden."

Motivatie

Huisartsen die deelnemen aan de attestenstaking, zullen de patiënt een briefje meegeven met de beweegreden(en). Jong Domus verwijst naar artikel 26 van de code medische deontologie van de Orde der Artsen waar gevraagde attesten tegenin gaan.

Onder meer wegens:

❏ onredelijke vraag van de patiënt of van derden

❏ vraag die ook kan worden geconcretiseerd zonder medewerking van een arts

❏ vraag om zaken te attesteren die buiten mijn medische bekwaamheid vallen

❏ vraag die wetenschappelijk ongegrond is

❏ vraag zonder verband met de gezondheidstoestand van de patiënt

❏ vraag met betrekking tot derden die arts niet kent of die hij niet onderzocht heeft

"Daarom ben ik niet in staat dit attest te ondertekenen", luidt het op het 'weigerattest' dat de huisarts zal meegeven. "Ik raad uw organisatie aan het beroepsorgaan van (huis)artsen te contacteren om alternatieven te bespreken of dit te bespreken met de preventieadviseur-arbeidsarts verbonden aan uw organisatie."

Specifiek voor het voedingsattest verwijst Jong Domus naar het KB dat al sinds 2018 geldt en zegt dat er geen medisch attest nodig is bij tewerkstelling in de voedingsindustrie. "Indien u, ondanks het veranderen van de wet, toch nog een voedingsattest wenst, gelieve u dan te richten tot de arbeidsgeneeskundige dienst waarmee uw organisatie een samenwerkingsakkoord heeft."

Specifiek voor het attest gezondheid onderwijs luidt het dat er het advies is van het Agentschap Zorg en Gezondheid van juni 2020: "Bij team infectieziekten en vaccinaties zijn wij van mening dat dergelijke attesten inderdaad zeer weinig zinvol zijn en wij ondersteunen de vraag om deze attesten af te schaffen.”

Tot slot ook nog uitleg bij het attest voor medicatietoeding in crèche/kinderdagverblijf: "Graag wijs ik u op advies van Kind en Gezin: een posologielabel door de apotheek verstrekt is ook voldoende." 

> Lees ook: "Jachtattest schot naast de roos"

 

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.