Jonas Brouwers (Vaso): "Teleurstellend voorstel ziekenhuisfederaties"

We zijn nu al een jaar aan het onderhandelen in de paritaire commissie en dit eerste voorstel van de ziekenhuisbeheerders stelt teleur. Niet dat alle voorgestelde punten daarin verwerpelijk zijn. Maar globaal worden de werkgevers- en opleidersrol niet gescheiden. Alleen op basis hiervan is onderhandelen uitgesloten. Dan zijn we nog grotere voorstanders van het voorstel van de syndicaten van vorige zomer."

Momenteel wordt een ontwerp-CAO besproken in de paritaire commissie artsen-ziekenhuizen, waarin Vaso en Cimacs (de Franstalige tegenhanger) aanwezig zijn als waarnemers.

Het voorstel van de ziekenhuisfederaties is gebaseerd op bestaande contracten. "Niet dat alle voorgestelde punten daarin verwerpelijk zijn. Er wordt gewag gemaakt van een basisloon, al is er nog geen bedrag op geplakt. Maar dat gaat wel in de richting van onze eis om een uniform honorarium voor ons in alle ziekenhuizen. Idem voor de wachtvergoedingen", stipt Jonas Brouwers aan. Maar dat alleen ligt ver van wat de assistenten vragen.

Onaanvaardbaar

“We stellen wel vast dat het voorstel helemaal niet differentieert: niet voor oproepbare wachten, niet voor slapende wachten bijvoorbeeld of overuren. Het voorstel bevat iets over vakantiedagen dat aansluit bij wat we kennen, alleen is er geen link met de heel wetenschappelijke MaNaMa die in Vlaanderen ingevoerd moet worden."

"Maar globaal genomen worden de werkgevers- en opleidersrol niet in concreto gescheiden. Alleen op basis hiervan onderhandelen is uitgesloten. Dan zijn we als assistenten nog grotere voorstanders van het voorstel van de syndicaten van vorige zomer.”

Absolute deadline

“Ik heb begrepen dat voorzitter Jo De Cock op zeer korte termijn de voorstellen wil herwerken en dat we die dan kunnen becommentariëren in de plenaire zitting om eventueel af te kloppen”, aldus nog de Vaso-voorzitter. “Bedoeling is dat we eind mei landen, met als absolute deadline 1 augustus. Dan moet er in elk ziekenhuis een contract liggen.”

“Als deze paritaire commissie daar niet in slaagt, dan is het volgens mij aan de minister om een regeling vast te leggen zonder te wachten op de commissie. Wettelijk kan hij dat.”

Drukkingsmiddel

“Tussen haakjes: in de commissie Volksgezondheid komt binnenkort het wetsvoorstel van Ecolo-Groen voor dat in 2016 al eens is gelanceerd. Als dit gewoon wetteljk op tafel komt. zal er geen discussie meer zijn over een aantal bepalingen. Dat kan helpen als drukmiddel.”

“Ik heb nu ook wel de indruk dat voor dit voorstel van de ziekenhuisfederaties vooral een Franstalige de pen vasthield, want een verwijzing naar specifieke Vlaamse materie zoals bijvoorbeeld de 180 studiepunten acadamische opleiding die de Vlamingen hebben, is er niet.”

“Nog eens verduidelijken dat wij als studenten geen enkele definitieve stem hebben in het debat. We zitten er enkel als waarnemend lid. We proberen met constructieve voorstellen een oplossing te vinden waarbij de syndicaten en de beheerders zich kunnen aansluiten.”

> Lees ook: Franstalige assistenten klaar voor actie

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.