Grootschalige controleactie in Belgische ziekenhuizen naar arbeidstijd artsen

Vandaag hebben in meerdere ziekenhuizen in grote delen van het land controles plaatsgevonden naar respect van de arbeidstijd bij artsen. De onaangekondigde controles gebeurden op initiatief van de Arbeidsauditoraten van Brussel, Waals-Brabant, Henegouwen, Halle-Vilvoorde en Luik.

Het gaat om een controle op de werkuren van de stagiair-artsen, zo melden de arbeidsauditoraten.

De controles, die uitgevoerd werden door de dienst Toezicht op de Sociale Wetten, in samenwerking met de Computer Crime Unit van de federale politie, gaan meer bepaald over de correcte toepassing van de wet van 12 december 2010 tot vaststelling van de arbeidsduur van de artsen, tandartsen, dierenartsen, artsen in opleiding, tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen, klinkt het bij de arbeidsauditoraten. Een gelijkaardige controle in een groot ziekenhuis vorig jaar bracht immers heel wat onregelmatigheden aan het licht.

"De ziekenhuizen die vandaag gecontroleerd zijn, werden niet uitgekozen omdat we bepaalde informatie over hen zouden hebben", merken de arbeidsauditoraten op. "Er kan geen enkele conclusie getrokken worden uit het feit dat één of ander ziekenhuis vandaag al of niet gecontroleerd werd. Andere controleacties zijn ook niet uitgesloten."

Eenmaal de controles afgelopen en de nodige gegevens verzameld, zullen de arbeidsauditoraten bekijken welk gevolg ze geven aan de gemaakte vaststellingen, klinkt het nog.

Het item staat al enkele maanden bovenaan de politieke agenda in de onderhandelingen tussen artsen en ziekenhuizen over de arbeidsomstandigheden van artsen in opleiding. Wereldwijd rapporteert 56% van de ASO’s meer uren te kloppen dan voorzien in hun arbeidscontract.

In april van dit jaar waren er nog acties in  Waalse ziekenhuizen, waarbij de artsen in opleiding protesteerden tegen de afspraken in het nationaal paritair comité over hun sociaal statuut. In mei werd er zelfs betoogd in Brussel. De specialisten in opleiding klagen over de niet-uitbetaling van overuren en het feit dat hun loon niet verzekerd is als ze zelf ziek worden.

De afgelopen jaren doken er regelmatig verhalen op over wantoestanden bij stagiair-artsen. Uit een rondvraag die in 2019 uitgevoerd werd bij pas afgestudeerde UCL-studenten, bleek dat ze 48 tot 60 uur per week moesten werken, sommigen zelfs meer dan 60 uur. Ook was er sprake van wachtdiensten van meer dan 24 uur aan één stuk. De vrees bestaat dat die arbeidsomstandigheden niet toelaten om een veilige en kwaliteitsvolle zorg aan de patiënt te garanderen.

Het recente raamakkoord dat alvast gesloten wordt met goedkeuring van de Nederlandstalige assistenten, zou soelaas moeten brengen. Over punten en komma's wordt nog verder gediscussieerd. Het akkoord zou op 1 augustus in voege moeten treden.

 

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.