Nieuw bewijs elektronisch geneesmiddelenvoorschrift - de handleiding (Riziv)

Hoe ziet het nieuwe model 'bewijs van elektronisch voorschrift' eruit? Welke wettelijke criteria gelden er? Welke gegevens vermeldt de voorschrijver, de apotheker? Het Riziv legt uit.

Hoe ziet het bewijs van elektronisch voorschrift eruit?
Het ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ dat uw software genereert wanneer u elektronisch voorschrijft, ziet er als volgt uit:

Het model van bewijs van elektronisch voorschrift zoals dit was vastgesteld vóór 15 september 2021, kan u nog gebruiken tot en met 31 januari 2022.

Dit voorschrift moet gebruikt worden voor het voorschrijven van:

 • geneesmiddelen (vanaf 1 januari 2020 is het gebruik van een papieren voorschrift nog enkel mogelijk in bepaalde uitzonderlijk situaties)
 • medische voeding (als de apotheker die aflevert)
 • medische hulpmiddelen (als de apotheker die aflevert)

Voor de duidelijkheid: het nieuwe bewijs van elektronisch voorschrift geldt dus enkel voor geneesmiddelen – door de verplichting tot elektronisch voorschrijven.

Voor medische voeding en medische hulpmiddelen geldt het andere model van (papieren) voorschrift dat eerder al verspreid werd, aangezien die niet verplicht elektronisch moeten worden voorgeschreven.

Het "papieren" geneesmiddelenvoorschrift moet:

 • op wit papier afgedrukt worden
 • 10,5 cm bij 20 cm meten
 • de volgende gegevens i.v.m. de voorschrijver bevatten:
  RIZIV-nummer in cijfers en streepjescode
  naam en voornaam.

Wat moet u doen als voorschrijver?

 • de naam en de voornaam van de patiënt voluit vermelden
 • de details van de voorgeschreven producten vermelden
 • zijn/haar stempel met naam, voornaam en adres aanbrengen op een "papieren" voorschrift
 • eigenhandig dateren en ondertekenen op een "papieren" voorschrift.
 • het bewijs van elektronisch voorschrift  afdrukken en dit overhandigen aan de patiënt bij een elektronisch voorschrift. Het moet afgedrukt worden op A4 formaat met maximaal vier bewijzen van elektronisch voorschrift per blad.

Papierloos

Sinds 15 september 2021kan de voorschrijver mits akkoord van de patiënt de uitreiking op papier van het “bewijs van elektronisch voorschrift” vervangen door een beveiligde verzending of beschikbaarstelling van dit “bewijs van elektronisch voorschrift” op digitale wijze.

De voorschrijver kan een kortere of langere geldigheidsduur bepalen van maximaal 1 jaar. In dat laatste geval zal dezelfde langere geldigheidsperiode ook gelden voor de terugbetaling.

Hij kan ook altijd op het voorschrift zelf instructies vermelden over de begin- en einddatum van een behandeling, of over een latere uitvoerbaarheidsdatum van het voorschrift. In dat geval moet de apotheker daar rekening mee houden.
De patiënt kan de bewijzen van elektronisch voorschrift opgesteld door zijn voorschrijver verkrijgen in digitale vorm via private hulpmiddelen gelinkt aan de voorschriftensoftware. Hij kan deze tevens downloaden via:

het webportaal MijnGezondheid.be,
MyHealthViewer,
of via apps ter beschikking gesteld door de overheid of softwarebedrijven.

Meer informatie verkrijgt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Luc TRIEST

  16 september 2021

  opnieuw een aantal problemen te verwachten als het uitvalt op de baan
  worden de artsen wel geraadpleegd of duwen ze weer door ons strot zoals altijd
  ik kan enkel besluiten de evolutie van bedienden soorten aan de staat zijn
  ofwel burocraten
  ofwel burokloten
  de laatste zijn aan het toenemen
  dr triest luc